Το τρόφιμο που την βάζει σε κίνδυνο την καρδιά

Στις έρευνες σχετικά με την κατανάλωση του κρέατος και τους κινδύνους στους οποίους μπορεί να θέσει την υγεία μας έρχεται να προστεθεί και η έρευνα από την κλινική Cleveland, τα αποτελέσματα της οποίας συσχετίζουν το πώς μια διατροφή πλούσια σε κόκκινο κρέας αυξάνει τον κίνδυνο εμφάνισης καρδιαγγειακών παθήσεων.

Τα ευρήματα δημοσιεύτηκαν στο Nature Microbiology και βασίζονται σε πάνω από μια δεκαετία έρευνας από τον επικεφαλής συγγραφέα δρ. Stanley Hazen, διευθυντή της Cleveland Clinic Center for Microbiome & Human Health.

Σε μια προηγούμενη σειρά μελετών, ο Δρ. Hazen διαπίστωσε ότι ένα υποπροϊόν που σχηματίζεται όταν τα βακτήρια του εντέρου αφομοιώνουν ορισμένα θρεπτικά συστατικά που είναι άφθονα στο κόκκινο κρέας και άλλα ζωικά προϊόντα, το TMAO (Ν-οξείδιο τριμεθυλαμίνης) – αυξάνει τον κίνδυνο καρδιακών παθήσεων και εγκεφαλικού επεισοδίου.

Προκείται για μια διαδικασία δύο σταδίων η οποία μπορεί να κατανοηθεί καλύτερα μετά την έκβαση και των πρόσφατων ευρημάτων, κατά την οποία τα μικρόβια του εντέρου μετατρέπουν την καρνιτίνη σε TMAO, ένα μόριο που συμβάλλει στην εμφάνιση της αθηροσκλήρωσης και των θρόμβων του αίματος, ακολουθώντας μια διατροφή πλούσια σε κόκκινο κρέας.

Αποτελέσματα προηγούμενης του έρευνας από το 2018, ανέδειξαν ότι σε αυτή τη διφασική διαδικασία, βασικό ρόλο έπαιζε ένας ενδιάμεσος μεταβολίτης, ένα μόριο που ονομάζεται γΒΒ (γάμα-βουτυροβεταϊνη). Αρκετά μικρόβια του εντέρου μπορούν να μετατρέψουν τη διατροφική καρνιτίνη στο μόριο γΒΒ, αλλά πολύ λίγα μπορούν να μετατρέψουν το μόριο σε TMA, τον πρόδρομο του TMAO.

Τα στάδια της μελέτης

Οι ερευνητές μελέτησαν τη σχέση μεταξύ των επιπέδων του μορίου γΒΒ και των αποτελεσμάτων της νόσου χρησιμοποιώντας δείγματα και κλινικά δεδομένα από σχεδόν 3.000 ασθενείς. Τα υψηλότερα επίπεδα γΒΒ συσχετίστηκαν με τα καρδιαγγειακά νοσήματα και τον θάνατο, αλλά και με την πρόκληση καρδιακού επεισόδιο ή εγκεφαλικού επεισοδίου.

Για να κατανοήσουν εις βάθος τους μηχανισμούς της σύνδεσης μεταξύ του μορίου γΒΒ και των επιπτώσεων στους ασθενείς, οι ερευνητές μελέτησαν δείγματα κοπράνων που συλλέχθηκαν από ποντίκια και ασθενείς, καθώς και προκλινικά μοντέλα αρτηριακής βλάβης. Διαπίστωσαν ότι η εισαγωγή του E. timonensis ολοκληρώνει τη μετατροπή της καρνιτίνης σε TMAO, αυξάνει τα επίπεδα TMAO και αυξάνει τις πιθανότητες εμφάνισης θρόμβων.

Οι ερευνητές χρησιμοποίησαν μια ειδική τεχνολογία για να προσδιορίσουν την αλληλουχία των μικροβιακών γονιδίων του εντέρου. Το σύμπλεγμα ονομάστηκε σύμπλεγμα γονιδίων gbu, με βάση τη λειτουργία που ανακαλύφθηκε πρόσφατα, και περιλαμβάνει έξι γονίδια. Συμπέραναν ότι όταν υπάρχει το μόριο γΒΒ, η έκφραση και των έξι γονιδίων στην αλληλουχία των γονιδίων gbu αυξάνεται και ότι τέσσερα γονίδια (gbuA, gbuB, gbuC και gbuE) είναι καθοριστικά για τη μετατροπή της γΒΒ σε TMAO.

«Η έρευνά μας κατέληξε ότι η αφθονία της gbuA σχετίζεται σημαντικά με μια διατροφή πλούσια σε κόκκινο κρέας και επίπεδα TMAO στο πλάσμα του αίματος», καταλήγει ο δρ Hazen. «Οι ασθενείς που έκαναν μετάβαση σε δίαιτα χωρίς κρέας συνέχισαν να παρουσιάζουν μειωμένα μικροβιακά επίπεδα gbuA στο έντερο. Συνολικά, αυτό υποδηλώνει ότι οι διατροφικές τροποποιήσεις μπορεί να βοηθήσουν στη μείωση του κινδύνου καρδιαγγειακής νόσου που σχετίζεται με τη διατροφή».