Βασίλης Κικίλιας: Επιστολή έκκλησης για ιδιώτες γιατρούς στο ΕΣΥ με αμοιβή €2.000

Μετά από πολλαπλές εκκλήσεις ο υπουργός Υγείας, Βασίλης Κικίλιας, προέβη σε επιστολή στη Διοικήτρια του ΕΟΠΥΥ, Θεανώ Καρποδίνη, με την οποία ζητάει πράξει τα δέοντα, προκειμένου οι συμβεβλημένοι γιατροί του Οργανισμού να ενισχύσουν τα Νοσοκομεία του ΕΣΥ.

Σημειώνεται ότι τα κίνητρα που δίνονται στους γιατρούς είναι σημαντικά, καθώς σύμφωνα με τον υπουργό θα δίνεται μηνιαία αμοιβή δύο χιλιάδων (2.000) ευρώ, αφορολόγητη, ανεκχώρητη και ακατάσχετη, στα χέρια του Δημοσίου ή τρίτων, κατά παρέκκλιση κάθε γενικής και ειδικής διάταξης, η οποία δεν υπόκειται σε οποιαδήποτε κράτηση, τέλος ή εισφορά, δεν δεσμεύεται και δεν συμψηφίζεται με βεβαιωμένα χρέη προς τη Φορολογική Διοίκηση και το Δημόσιο εν γένει, τους Δήμους, τις Περιφέρειες, τα ασφαλιστικά ταμεία ή τα πιστωτικά ιδρύματα και δεν υπολογίζεται στα εισοδηματικά όρια για την καταβολή οποιασδήποτε παροχής κοινωνικού ή προνοιακού χαρακτήρα.

Επιπλέον, προβλέπεται και αμοιβή για τησυμμετοχή τους σε εφημερίες (εφόσον συμμετέχουν) ίση με αυτή του Επιμελητή Β’, ενώ προβλέπεται και σημαντική μοριοδότησηστη διαδικασία πλήρωσης θέσεων του Ε.Σ.Υ. αντίστοιχη όσων υπηρετούν σε απομακρυσμένες περιοχές για όσους συνεργαστούν (αφορά μόνο όσους ιατρούς συνεργαστούν με το Ε.Σ.Υ. δυνάμει του δέκατου τέταρτου άρθρου της από 13.4.2020 ΠΝΠ, η οποία κυρώθηκε με το αρ. 1 του ν.4690/2020).

Σύμφωνα με όσα επισημαίνουν από το υπουργείο, οι ιδιώτες γιατροί οφείλουν να αναλάβουν τις ευθύνες που τους αναλογούν έναντι της κοινωνίας, προκειμένου να καταφέρουμε να πολεμήσουμε αυτή την άνιση μάχη με τον κορωνοϊό.