Νοσοκομεία, Κλινικές, Κέντρα Υγείας και Διαγνωστικά Κέντρα ανά νομό