Διακρατική μελέτη για τις υπηρεσίες πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας

Για πρώτη φορά στην Ελλάδα διεξάγεται μια ευρείας κλίμακας μελέτη διερεύνησης των εμπειριών των πολιτών καθώς και των  γιατρών από τις υπηρεσίες πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας.

Πρόκειται για τη διακρατική μελέτη PaRIS (Patients Reported Indicators Survey) που συντονίζεται από τον ΟΟΣΑ, στην οποία συμμετέχουν περισσότερες από 20 χώρες. Στην Ελλάδα, η μελέτη υλοποιείται από το Υπουργείο Υγείας και τον Οργανισμό για τη Διασφάλιση της Ποιότητας στην Υγεία (ΟΔΙΠΥ) σε συνεργασία με το  ΕΚΠΑ  (Τμήματος Νοσηλευτικής – Εργαστήριο Οργάνωσης και Αξιολόγησης Υπηρεσιών Υγείας) και την υποστήριξη της ΗΔΙΚΑ.

Τόσο οι γιατροί όσο και οι ασθενείς οι οποίοι έχουν επιλεγεί μέσω τυχαίας στρωματοποιημένης δειγματοληψίας (ώστε να διασφαλιστεί η αναλογική αντιπροσώπευση όλων των γεωγραφικών περιοχών της χώρας και όλων τύπων πρωτοβάθμιων μονάδων υγείας), μπορούν να συμμετάσχουν στη μελέτη συμπληρώνοντας ένα ηλεκτρονικό ερωτηματολόγιο εφόσον θα έχουν λάβει πρόσκληση συμμετοχής από την ΗΔΙΚΑ.

Ήδη έχουν συμπληρώσει πλήρως το ερωτηματολόγιο οι μισοί από τους γιατρούς στους οποίους στάλθηκαν προσκλήσεις και τώρα είναι η ώρα να εκφράσουν τις απόψεις τους και οι ασθενείς.  Οι πρώτοι 220 ασθενείς ανταποκρίθηκαν πρόθυμα στην πρόσκληση συμμετοχής στη μελέτη και το αμέσως προσεχές διάστημα αναμένεται η συμμετοχή πολύ μεγαλύτερου αριθμού ασθενών.

Οι απόψεις των ίδιων των ασθενών και των γιατρών είναι εξαιρετικά πολύτιμες ώστε το σύστημα υγείας να μετασχηματιστεί σε ένα ανθρωποκεντρικό σύστημα που ανταποκρίνεται πληρέστερα στις ανάγκες των πολιτών. Πρόκειται αναμφίβολα για μία πρωτοβουλία του υπουργείου Υγείας, με καταλυτική την παρέμβαση της Μίνας Γκάγκα, η οποία ως μάχιμη πνευμονολόγος αφουγκράζεται χρόνια την ανάγκη των συναδέλφων της όλων των ειδικοτήτων, αλλά και των ασθενών να εκφράσουν την άποψή τους και μέσα από τη συγκέντρωση των στοιχείων να λυθούν τα προβλήματα και κατ’ επέκταση να βελτιωθούν οι υπηρεσίας στην πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας προς όφελος των πολιτών.

Η αναπληρώτρια υπουργός Υγείας, Μίνα Γκάγκα