Δ. Γιαννακόπουλος: Επεκτάσεις και νέο εργοστάσιο R&D στην Πάτρα

Η ΒΙΑΝΕΞ, εταιρεία του κ. Δημήτρη Γιαννακόπουλου που θεωρείται κορυφαία φαρμακευτική στην χώρα, τρέχει επενδυτικό πρόγραμμα για την επέκταση των εγκαταστάσεων του πρώτου εργοστασίου της, παράλληλα με την αναβάθμιση του εξοπλισμού του.

Επίσης, σχεδιάζει την ενίσχυση της δυναμικότητας του τρίτου εργοστασίου του ομίλου και τη δημιουργία ενός νέου εργαστηρίου έρευνας και ανάπτυξης στην περιοχή της Πάτρας. Κινήσεις που αναμένεται να συμβάλλουν στην αύξηση του ανθρώπινου δυναμικού της εταιρείας στο εγγύς μέλλον.

Συνεχίζοντας μία παράδοση που μέτρα πάνω από 95 χρόνια, στόχος της εταιρείας είναι να συνεχίσει να εξελίσσεται και να διευρύνει την παρουσία και την τεχνογνωσία της σε παγκόσμιο επίπεδο. Ο τζίρος της, σύμφωνα με τις τελευταίες δημοσιευμένες οικονομικές καταστάσεις που αφορούν τη χρήση 2019, ήταν 255,10 εκατ. ευρώ (232,1 εκατ. ευρώ ο καθαρός). Το 20% του κύκλου εργασιών αφορά εξαγωγές στις περίπου 56 χώρες, όπου δραστηριοποιείται η ΒΙΑΝΕΞ.