Ειδική διεύθυνση στα νοσοκομεία του ΕΣΥ για τον έλεγχο των νοσοκομειακών λοιμώξεων

Το υπουργείο Υγείας προωθεί άμεσα προς ψήφιση στη Βουλή, διάταξη νόμου με την οποία συστήνεται στα νοσοκομεία του ΕΣΥ, Διεύθυνση Κλινικής Διακυβέρνησης. Η νέα αυτή διεύθυνση θα αποτελείται από τέσσερα τμήματα:

1. Ελέγχου Ποιότητας και Κλινικού Ελέγχου,

2. Έρευνας και Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης,

3. Πρόληψης και Ελέγχου Λοιμώξεων και

4. Προστασίας Δικαιωμάτων Ληπτών Υπηρεσιών Υγείας.

Η σύσταση Διεύθυνσης Κλινικής Διακυβέρνησης εντάσσεται στο πλαίσιο του προγράμματος για την πρόληψη και τον έλεγχο των νοσοκομειακών λοιμώξεων με τη συνεργασία όλων των εμπλεκόμενων φορέων. Ο Οργανισμός Διασφάλισης της Ποιότητας στην Υγεία (ΟΔΙΠΥ) υλοποιεί το σχετικό πρόγραμμα μέσω του Κέντρου Κλινικής Επιδημιολογίας και Έκβασης Νοσημάτων (CLEO), με τη χρηματοδότηση του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος, σε συνεργασία με τον ΕΟΔΥ, σε 12 νοσοκομεία της χώρας.

Τα παραπάνω συζητήθηκαν σε σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη (12/05/2021) στο υπουργείο Υγείας, στην οποία συμμετείχαν ο Αναπληρωτής Υπουργός Υγείας Βασίλης Κοντοζαμάνης, ο Γενικός Γραμματέας Υπηρεσιών Υγείας Γιάννης Κωτσιόπουλος, η Πρόεδρος του Οργανισμού Διασφάλισης της Ποιότητας στην Υγεία (ΟΔΙΠΥ) Καθηγήτρια Δάφνη Καϊτελίδου και ο Διευθύνων Σύμβουλος του Οργανισμού Βασίλης Μπαλάνης, σχετικά με τις τρέχουσες παρεμβάσεις του ΟΔΙΠΥ στο χώρο των νοσοκομείων του ΕΣΥ.

Η ενημέρωση αφορούσε τις τελευταίες επισκέψεις σε νοσοκομεία της περιφέρειας του ειδικού κλιμακίου εμπειρογνωμόνων που συνέστησε ο ΟΔΙΠΥ, με σκοπό τη μεταφορά τεχνογνωσίας και καλών πρακτικών για την αποτελεσματικότερη διαχείριση των ασθενών, καθώς και την ενδυνάμωση των επαγγελματιών υγείας. Τα συμπεράσματα των επισκέψεων, αλλά και οι παρεμβάσεις που προτάθηκαν, είχαν ως άμεσο στόχο την ασφάλεια των ασθενών και τη βελτίωση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας.