Επιδείνωση της κατάστασης της υγείας των ασθενών με άνοια στο δεύτερο lockdown

Επιδείνωση της κατάστασης των ασθενών με άνοια και των φροντιστών τους επέφερε η πανδημία σύμφωνα με έρευνα της επιστημονικής Εταιρείας Alzheimer Αθηνών.

Στη μελέτη, με στόχο τη διερεύνηση της επίδρασης του παρατεταμένου εγκλεισμού λόγω της πανδημίας COVID-19 στις ζωές των ασθενών με άνοια και των οικογενειών τους, έλαβαν μέρος συνολικά 339 φροντιστές ατόμων με άνοια.

Οι συμμετέχοντες απάντησαν σε διαδικτυακό ερωτηματολόγιο, σχετικά με την επιδείνωση της κατάστασης των ατόμων που φροντίζουν, εξαιτίας της μακράς απομόνωσης και την επιβάρυνση, που βιώνουν οι ίδιοι στη διάρκεια αυτής της περιόδου. 

Μέρος της μελέτης ήταν η διερεύνηση της διαφοράς της επίδρασης του εγκλεισμού κατά τη δεύτερη περίοδο απομόνωσης (lockdown) σε σχέση με την πρώτη.

Η έρευνα διεξήχθη από Νοέμβριο 2020 έως Απρίλιο 2021. Οι περισσότεροι φροντιστές που συμμετείχαν ήταν γυναίκες, με μέσο όρο ηλικίας τα 53 έτη. Τα άτομα με άνοια ήταν επίσης ως επί το πλείστον γυναίκες, με μέσο όρο ηλικίας τα 81 έτη. 

Επιδείνωση της υγείας των ανοϊκών ασθενών

Με βάση τα αποτελέσματα της μελέτης, το 86% των ατόμων με άνοια εμφάνισαν στατιστικά σημαντική συνολική επιδείνωση της κατάστασής τους, εξαιτίας της μακράς περιόδου απομόνωσης, που επέφερε η πανδημία COVID-19. Οι τομείς που επηρεάστηκαν περισσότερο ήταν η ικανότητα επικοινωνίας, η διάθεση και η κινητικότητα των ασθενών.

Όσον αφορά στους φροντιστές, σημειώθηκε επιδείνωση τόσο ως προς το σωματικό φορτίο τους (85% αυτών), όσο και ως προς το ψυχολογικό φορτίο (90% αυτών). Σχετικά με τη διαφορά της επίδρασης των δύο περιόδων απομόνωσης, το 57,4% ανέφερε μεγαλύτερη επιδείνωση κατά το δεύτερο lockdown.

Είναι γνωστό ότι τα άτομα με προβλήματα μνήμης και άνοια κατά τη διάρκεια της πανδημίας εμφάνισαν ιδιαίτερα υψηλό κίνδυνο για νόσηση και αυξημένη θνητότητα, αφού δεν είναι σε θέση να κατανοήσουν και να εφαρμόσουν μέτρα υγιεινής και προφύλαξης. 

Επιπλέον, η μειωμένη δυνατότητα επικοινωνίας με τους οικείους, η διατάραξη της καθημερινής ρουτίνας και η αδυναμία εξόδου προκαλούν εκνευρισμό, ευερεθιστότητα, σωματική δυσφορία, με αποτέλεσμα η φροντίδα τους, ιατρική και κοινωνική, να γίνεται ιδιαίτερα προβληματική, ειδικά και λόγω της αναστολής λειτουργίας κέντρων εξειδικευμένης φροντίδας και περιορισμού της πρόσβασης σε δομές. 

Γραμμή Βοήθειας για την Άνοια

Με την υποστήριξη του Υπουργείου Υγείας, της Περιφέρειας Αττικής και του Ελληνικού Διαδημοτικού Δικτύου Υγιών Πόλεων, η Εταιρεία Alzheimer Αθηνών λειτουργεί τηΓραμμή Βοήθειας για την Άνοια 1102

Η γραμμή πλαισιώνεται από εξειδικευμένους σύμβουλους/επαγγελματίες υγείας, γιατρούς νευρολόγους και ψυχιάτρους, ψυχολόγους, κοινωνικούς λειτουργούς, που παρέχουν άμεση ενημέρωση, καθοδήγηση, συμβουλές και διασύνδεση. 

Οι υπηρεσίες της Γραμμής Βοήθειας 1102 είναι:

 Ενημέρωση για την άνοια και στρατηγικές πρόληψης 
 Ενημέρωση για διαθέσιμες υπηρεσίες και προγράμματα για άτομα με άνοια και τους φροντιστές τους
 Πρακτικές συμβουλές φροντίδας σε φροντιστές ατόμων με άνοια
 Συμβουλές αντιμετώπισης κρίσεων και διαταραχών συμπεριφοράς σε άτομα με άνοια
 Διασύνδεση με τις οργανώσεις Alzheimer που λειτουργούν στην Ελλάδα
 Δικτύωση με τους Συμβουλευτικούς Σταθμούς για την Άνοια που λειτουργούν σε συνεργασία με το ΕΔΔΥΠΠΥ σε όλη την Ελλάδα
 Ενημέρωση επαγγελματιών υγείας σε θέματα σχετικά με την άνοια
 Ενημέρωση για τις υπηρεσίες των Δήμων, των Κέντρων Υγείας, των ιδιωτικών και δημόσιων Νοσοκομείων και γενικότερα των φορέων που ασχολούνται με την τρίτη ηλικία και την άνοια.

Η Γραμμή Βοήθειας για την Άνοια 1102 λειτουργεί Δευτέρα – Παρασκευή 9.00-19.00 (εκτός αργιών) με αστική χρέωση του εκάστοτε παρόχου τηλεφωνίας. 

Παράλληλα με την τηλεφωνική επικοινωνία, παρέχεται η δυνατότητα επικοινωνίας μέσω live webchat ή και μέσω e-mail στο 1102@alzheimerathens.gr.