Ε.Ο.Φ: Απαγόρευση διακίνησης και διάθεσης αλκοολούχου τζελ χεριών

Ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων (ΕΟΦ), προέβη σε απαγόρευση διακίνησης και διαθεσιμότητας του προϊόντος «Skinceptica αλκοολούχο τζελ χεριών70% αλκοόλη», καθώς, όπως διαπιστώθηκε, διατίθεται ως βιοκτόνο, χωρίς να διαθέτει την απαιτούμενη άδεια κυκλοφορίας.

Επιπλέον, τα αποτελέσματα των εργαστηριακών ελέγχων που πραγματοποιήθηκαν σε δείγμα συγκεκριμένης παρτίδας δεν συμφωνούν με την επισήμανση του προϊόντος ως προς την περιεκτικότητα ισοπροπανόλης και την παρουσία αιθανόλης.

Η παρούσα απόφαση εκδίδεται στο πλαίσιο της προστασίας της Δημόσιας Υγείας και οι εταιρείες που έχουν διαθέσει το συγκεκριμένο προϊόν στην αγορά οφείλουν να το αποσύρουν μέσα σε εύλογο χρονικό διάστημα.