Ζωή Ράπτη: «Ανοιχτή γραμμή» ψυχοκοινωνικής στήριξης

Η υφυπουργός υγείας, Ζωή Ράπτη, ανακοίνωσε την λειτουργία «ανοιχτής γραμμής» ψυχοκοινωνικών αναγκών για υποστήριξη ογκολογικών ασθενών, σε κάθε γωνία της Ελλάδας.

Η«Ανοικτή Γραμμή» αποτελεί δράση του Υπουργείου Υγείας σε συνεργασία με την Ελληνική Αντικαρκινική Εταιρεία, και την Εταιρεία Κοινωνικής Ψυχιατρικής Π. Σακελλαρόπουλος με στόχο την άμεση ψυχοκοινωνική υποστήριξη ογκολογικών ασθενών, των οικογενειών τους, καθώς και τη συμβουλευτική υποστήριξη στη διακοπή του καπνίσματος.

Πραγματοποιήθηκε παρουσίαση της λειτουργίας της υπηρεσίας της «Ανοιχτής Γραμμής 215-2152121”, η οποία παρέχεται δωρεάν μέσω τηλεσυμβουλευτικής με τη χρήση τηλεφώνου ή άλλων σύγχρονων μέσων επικοινωνίας, όπως smart-phone και tablet, από εξειδικευμένο επιστημονικό προσωπικό, με στόχο την άμεση ψυχολογική στήριξη κάθε ογκολογικού ασθενή ή φροντιστή του, σε όλη την Επικράτεια, δίνοντας πρόσβαση και στις πιο απομακρυσμένες περιοχές της χώρας.

Η Υφυπουργός Υγείας Ζωή Ράπτη τόνισε την σημαντικότητα της πρωτοβουλίας που επιχειρείται για πρώτη φορά, για άμεση στήριξη ογκολογικών ασθενών και των οικογενειών τους από την πρώτη κιόλας στιγμή της δύσκολης διαδρομής της νόσου.

Προς αυτή την κατεύθυνση, η Υφυπουργός δεσμεύτηκε για τη συνεχή βελτίωση των προσφερόμενων υπηρεσιών ψυχοογκολογικής υποστήριξης, καθώς και των υπηρεσιών στήριξης για την διακοπή καπνίσματος στη χώρας μας, και επεσήμανε την αναγκαιότητα της διασύνδεσης ικανών και έμπειρων φορέων στον τομέα της ψυχικής υγείας με το ΕΣΥ.

Στην συνέχεια, η Υφυπουργός σημείωσε ότι θα αναπτυχθεί ένα ολοκληρωμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα για την ψυχοκοινωνική ογκολογία που θα απευθύνεται σε λειτουργούς υγείας και θα συμβάλει σημαντικά στη βελτίωση της φροντίδας της ψυχικής υγείας των ογκολογικών ασθενών.

«Το Υπουργείο μας θέτει ως προτεραιότητα την αξιοποίηση της σύγχρονης τεχνολογίας για τη βελτίωση της ποιότητας της ζωής των ογκολογικών μας ασθενών και των οικογενειών τους, καθώς και την υλοποίηση προγραμμάτων που ενθαρρύνουν τον πληθυσμό να διακόψει το κάπνισμα, να ασκείται περισσότερο και να υιοθετεί έναν υγιεινό τρόπο ζωής», δήλωσε η υφυπουργός υγείας στην ομιλία της.