Ηλεκτρονικές υπηρεσίες ΕΔΟΕΑΠ

Τις δυνατότητες ηλεκτρονικής εξυπηρέτησης των ασφαλισμένων του σε θέματα υγείας υπενθυμίζει ο ΕΔΟΕΑΠ.

Ηλεκτρονική Υποβολή Δαπανών Υγείας: Μέσω της εφαρμογής (https://www.edoeap.gr/e-services/dapanes.php), οι ασφαλισμένοι από όλη τη χώρα μπορούν να καταθέτουν τις αποδείξεις που αφορούν ιατρικές δαπάνες και να ενημερώνονται μέσω email ή/και SMS για την εκκαθάριση του αιτήματός τους, το ποσόν που τους αναλογεί και το χρόνο εκταμίευσής του. Βρίσκεται στην κεντρική σελίδα του edoeap.gr (αριστερά) και η χρήση της γίνεται μέσω των κωδικών taxisnet. Για τη διαδικασία παρέχονται αναλυτικές οδηγίες, βήμα προς βήμα. Κάθε κατηγορία δαπάνης απαιτεί προς επισύναψη συγκεκριμένα δικαιολογητικά (αρχεία jpeg, pdf κ.λπ.), σε είδος και αριθμό, τα οποία ζητούνται αυτόματα από την εφαρμογή, κατά την επιλογή της δαπάνης, κάνοντας πιο εύκολη έτσι τη διαδικασία κατάθεσης της απόδειξης.

Με την υποβολή κάθε απόδειξης ηλεκτρονικά, δημιουργείται ξεχωριστός ηλεκτρονικός φάκελος, στον οποίο ο ασφαλισμένος μπορεί να έχει πρόσβαση ανά πάσα στιγμή, μέσω της εφαρμογής. Μέσω ατομικής καρτέλας που υπάρχει στην εφαρμογή, μπορεί να γίνεται παρακολούθηση της πορείας της κάθε εκκαθάρισης και διατήρηση συνολικού ιστορικού όλων των αποδείξεων που καταθέτει ο ασφαλισμένος.

Ηλεκτρονική εφαρμογή εντοπισμού ιατρών: Η εφαρμογή βρίσκει  άμεσα τον πλέον κοντινό συμβεβλημένο ιατρό πανελλαδικά, ανά ειδικότητα. Βρίσκεται στην κεντρική σελίδα του edoeap.gr (δεξιά, κατηγορία Συμβεβλημένοι Ιατροί, υποκατηγορία Προβολή στο χάρτη), με αναλυτικές οδηγίες και βασίζεται στους χάρτες της Google. Ηλεκτρονικά ραντεβού: Μέσω της Διαδικτυακής Πλατφόρμας Εξυπηρέτησης Συναλλασσομένων (κεντρική σελίδα edoeap.gr δεξιά), oι ασφαλισμένοι μπορούν να εισέρχονται (https://services.edoeap.gr/) στις Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες Προς Ασφαλισμένους (https://services.edoeap.gr/asfalismenoi/login) και, αφού έχουν δημιουργήσει τον προσωπικό τους κωδικό και το όνομα χρήστη (https://services.edoeap.gr/registration_options), να προχωρούν στην επιλογή ιατρού ανά ειδικότητα (εντός ΕΔΟΕΑΠ), από τον οποίο επιθυμούν να εξεταστούν