Η εισήγηση του Ιατρικού Συλλόγου Ηλείας για τον υγειονομικό χάρτη του νομού

Ο νυν Υγειονομικός Χάρτης της Ηλείας χαρακτηρίζεται από την ύπαρξη τριών δευτεροβάθμιων Νοσηλευτικών Μονάδων (Πύργου, Αμαλιάδας, Κρεστένων), οκτώ Κέντρων Υγείας ( Πύργου, Κρεστένων, Ανδρίτσαινας, Αρχαίας Ολυμπίας, Ζαχάρως, Σιμόπουλου, Γαστούνης, Βάρδας) και πολυάριθμων Περιφερειακών Ιατρείων που υπάγονται σε αυτά. Θεωρητικά πρόκειται για ένα πυκνό δίκτυο δημόσιων δομών υγείας το οποίο, ως εκ τούτου, θα έπρεπε να είναι επαρκές για την κάλυψη των αναγκών του πληθυσμού, παρά ταύτα η ανεπαρκής στελέχωσή τους, η υποχρηματοδότηση και η ανορθολογική κατανομή προσωπικού, ειδικοτήτων και πόρων, οδηγεί σε σημαντικές δυσλειτουργίες με συνέπεια την μειωμένη ικανοποίηση, πρωτίστως των πολιτών, δευτερευόντως δε ακόμη και των λειτουργών της υγείας.

Εκτιμώντας την κατάσταση καταθέτουμε τις κατωτέρω προτάσεις, οι οποίες ωστόσο δύναται να υλοποιηθούν μόνο εάν προηγουμένως υπάρξει η πολιτική απόφαση να εξασφαλισθεί η απαιτούμενη χρηματοδότηση:

ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ

Θεωρούμε ότι για να λυθεί το πρόβλημα, στο βαθμό που τις αφορά, θα πρέπει οι Νοσηλευτικές Μονάδες της Ηλείας, εκ των οποίων ουδεμία περισσεύει, να αναλάβουν να καλύψουν, συμπληρωματικά η μια προς την άλλη, διαφορετικές πλευρές των αναγκών της δευτεροβάθμιας περίθαλψης.

Συγκεκριμένα προτείνουμε τα εξής:

Α) Νοσηλευτική Μονάδα Πύργου: Η Ν.Μ. Πύργου αποτελεί την μεγαλύτερη Νοσηλευτική Μονάδα της Ηλείας. Διαθέτει εκτός των άλλων τμημάτων και Μονάδα Εντατικής Θεραπείας, Μονάδα Εμφραγμάτων, Μονάδα Τεχνητού Νεφρού, Αξονικό Τομογράφο ενώ διαθέτει και χώρο για Μαγνητικό Τομογράφο για τον οποίο, εξ όσων γνωρίζουμε, έχει ληφθεί και έγκριση σκοπιμότητας. Ως εκ τούτου κρίνουμε ότι αυτή επιβάλλεται να επιφορτιστεί με την περίθαλψη των περιστατικών οξείας νοσηλείας στην Ηλεία με την ανάπτυξη, στελέχωση και εξοπλισμό (π.χ. προσθήκη Μαγνητικού Τομογράφου) όλων των τμημάτων τα οποία απαιτείται να διαθέτει μια άρτια δευτεροβάθμια Νοσηλευτική Μονάδα.

Η εμπειρία έχει δείξει ότι η συγκέντρωση των δυνάμεων σε μια Νοσηλευτική Μονάδα αυξάνει την αποτελεσματικότητα στην διαχείριση των περιστατικών οξείας νοσηλείας και μειώνει τις διακομιδές προς τα τριτοβάθμια νοσοκομεία, για παράδειγμα έχουμε πληροφορηθεί ότι το 2019 κατά το οποίο η Ν.Μ. Πύργου εφημέρευε αποκλειστικά και καθημερινά για το σύνολο της Περιφερειακής Ενότητας, οι διακομιδές προς τα νοσοκομεία της Πάτρας μειώθηκαν. Είναι σημαντικό άλλωστε να τονισθεί ότι η N.M. Πύργου λόγω της πανδημίας οδηγήθηκε στο να αναπτύξει το σύνολο της δυναμικότητάς της σε κλίνες (220), το οποίο συνιστά θετικό δεδομένο που αξίζει να διατηρηθεί και μετά την πανδημία.

Βεβαίως στην παρούσα φάση η Ν.Μ. Πύργου αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα υποστελέχωσης σε αρκετά τμήματά της, ιδίως στην Μ.Ε.Θ. με την απουσία εντατικολόγων, στην Αιμοδοσία και στην Παθολογική Κλινική. Ειδικά στην τελευταία η κατάσταση είναι εξαιρετικά δυσχερής καθώς πρακτικά απουσιάζουν μόνιμοι παθολόγοι και η λειτουργία της εξασφαλίζεται οριακά με αναγκαστικές μονοήμερες ή διήμερες μετακινήσεις συναδέλφων από Αχαΐα και Αρκαδία. Σημαντικές ανάγκες σε ιατρικό προσωπικό επίσης εμφανίζει και η Ψυχιατρική Κλινική όπως και το Ακτινολογικό Τμήμα.

Ως πρώτο επείγον μέτρο άμεσης απόδοσης έχουμε ήδη προτείνει την ένταξη της Ηλείας στην κατηγορία των Άγονων περιοχών τύπου Α ώστε να υπάρξουν κίνητρα για να στελεχωθεί το Γενικό Νοσοκομείο Ηλείας με νέους ιατρούς. Οπωσδήποτε στην παροχή κινήτρων μπορεί να συμμετάσχει, εφόσον δύναται, και η τοπική αυτοδιοίκηση. Επιπλέον, παρότι το ζήτημα δεν έχει άμεση σχέση με την συγκρότηση του Υγειονομικού Χάρτη της Ηλείας αλλά είναι πανελλαδικού χαρακτήρα, προτείνουμε να αποτελεί κριτήριο αποκλεισμού από μελλοντικές προκηρύξεις θέσεων σε νοσηλευτικές μονάδες μεγάλων αστικών κέντρων η κατοχή θέσης σε επαρχιακό νοσοκομείο κατά την ανακοίνωση της προκήρυξης και όχι απλώς κατά την υποβολή της αίτησης, ώστε τα δευτεροβάθμια νοσοκομεία της επαρχίας να μην στερούνται ιατρικό και λοιπό προσωπικό υπέρ των νοσοκομείων του κέντρου.

Επιπρόσθετα κρίνουμε αναγκαία την λειτουργία αυτόνομου Τμήματος Επειγόντων Περιστατικών αφού προκηρυχθεί το σύνολο των θέσεων που προβλέπεται γι΄αυτό. Με τον τρόπο αυτό θα εκλείψει και η ανάγκη κάλυψης των εφημεριών στα Τ.Ε.Π. από Ιατρούς Γενικής/Οικογενειακής Ιατρικής των Κέντρων Υγείας οι οποίοι έτσι θα μπορούν απερίσπαστοι να αφοσιωθούν στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας ενώ θα διευκολυνθεί και η παρακολούθηση των νοσηλευομένων από τους εφημερεύοντες ιατρούς του ορόφου οι οποίοι δεν θα απασχολούνται πλέον στα ΤΕΠ.

Β) Νοσηλευτική Μονάδα Αμαλιάδας: Η Ν.Μ. Αμαλιάδας, κάποτε η δεύτερη μεγαλύτερη μονάδα της Ηλείας, έχει πλέον σταματήσει πρακτικά να λειτουργεί ως Νοσηλευτική Μονάδα εφόσον ουσιαστικά έχει παύσει να νοσηλεύει εδώ και αρκετό χρονικό διάστημα, κάτι το οποίο είναι άδικο για την ιστορία και τους κατοίκους της πόλης, η οποία, εκπροσωπώντας τον δεύτερο μεγαλύτερο Δήμο της Ηλείας (Ήλιδας) , αναμφισβήτητα δικαιούται να διατηρήσει την δευτεροβάθμια υγειονομική δομή της. Προτείνουμε επομένως την αναβάθμισή της σε Μονάδα Ανακουφιστικής Φροντίδας, η οποία θα καλύπτει τις σχετικές ανάγκες όλης της Ηλείας ή και πέραν αυτής, και η οποία θα μπορεί να λειτουργεί ταυτοχρόνως σε τρία επίπεδα:

I) Ως Μονάδα περίθαλψης (νοσηλείας και φιλοξενίας) ασθενών με χρόνια απειλητικά για την ζωή νοσήματα όπως π.χ. ογκολογικών ασθενών
ΙΙ) Ως Μονάδα Ημερήσιας Νοσηλείας/Φροντίδας
ΙΙΙ) Ως κέντρο συντονισμού κατ οίκον φροντίδας χρονίως πασχόντων

Η ανακουφιστική φροντίδα είναι τομέας της ιατρικής, εξαιρετικά υπανάπτυκτος έως τώρα στην Ελλάδα, για τον οποίο υπάρχουν τεράστιες ανάγκες πανελλαδικά, σημειώνουμε ότι επί του παρόντος πανελληνίως καλύπτεται μόνο το 2% των αναγκών και αυτό ακόμη μόνο στην Αθήνα. Συνεπώς η λειτουργία τέτοιας μονάδας στην Αμαλιάδα θα είναι πρωτοποριακή και θα καταστήσει την πόλη κέντρο στον συγκεκριμένο σύγχρονο υγειονομικό τομέα.

Πέραν των ανωτέρω προτείνουμε να αναλάβει παράλληλα η Μονάδα της Αμαλιάδας και την λειτουργία του Κέντρου Υγείας Αστικού Τύπου για τον τοπικό πληθυσμό της πόλης της Αμαλιάδας, το οποίο σε κάθε περίπτωση επιβάλλεται να είναι στελεχωμένο πλήρως με μόνιμους δικούς του Ιατρούς. Το γεγονός ότι η Μονάδα αυτή διαθέτει ήδη αξονικό τομογράφο, ψηφιακό ακτινολογικό μηχάνημα, μικροβιολογικό εργαστήριο κ.λ.π. εγγυάται ακριβώς την βέλτιστη λειτουργία της ως Μονάδας Ανακουφιστικής Φροντίδας αλλά και ως Κέντρου Υγείας Αστικού Τύπου το οποίο, ως εκ τούτου, θα έχει και τη δυνατότητα βραχείας νοσηλείας.

Γ) Νοσηλευτική Μονάδα Κρεστένων: Επίσης πρόκειται για μονάδα η οποία από καιρό έχει απολέσει το δευτεροβάθμιο χαρακτήρα της και λειτουργεί αποκλειστικά πρωτοβάθμια πλέον. Γνωρίζουμε ότι από την προηγούμενη Διοίκηση του Γ.Ν. Ηλείας είχε δρομολογηθεί η μετεξέλιξή της σε ψυχογηριατρικό οικοτροφείο δεκαπέντε (15) κλινών για ψυχογηριατρικά περιστατικά χαμηλής λειτουργικότητας με παράλληλη διατήρηση της λειτουργίας της ως Κέντρου Υγείας για την περιοχή των Κρεστένων. Εκτιμούμε ότι αξίζει να ολοκληρωθεί η εξέλιξη αυτή η οποία αφενός θα συνιστά αναβάθμιση της Μονάδας αυτής σε σχέση με τη νυν κατάστασή της, αφετέρου θα καλύψει μια σημαντική κοινωνική ανάγκη της ευρύτερης περιοχής.

Σημειώνουμε τέλος ότι τόσο η Ν.Μ. Αμαλιάδας όσο και η Ν.Μ. Κρεστένων διαθέτουν την κτηριακή υποδομή ώστε να επιστρατευτούν για να καλύψουν ενδεχόμενη αιφνίδια αύξηση των αναγκών οξείας νοσηλείας σε έκτακτες περιπτώσεις (π.χ. εν καιρώ πανδημίας, τωρινής ή μελλοντικής).

2. ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΥΓΕΙΑΣ

Προτείνουμε τα εξής:

Α) Κέντρα Υγείας: Τα Κέντρα Υγείας της Ηλείας πάσχουν κυρίως σε υλικοτεχνολογικό εξοπλισμό αλλά και σε στελέχωση με ιατρικό και παραϊατρικό προσωπικό σε αρκετές περιπτώσεις, ιδίως όσον αφορά ιατρούς με οργανική θέση στα ίδια τα Κ.Υ. για την κάλυψη του πρωινού ωραρίου. Προτείνουμε τον εφοδιασμό όλων τους με στοιχειώδη μικροβιολογικό (αιματολογικό αναλυτή, βιοχημικό αναλυτή για επείγουσες βιοχημικές εξετάσεις όπως λ.χ. ουρία, κρεατινίνη, ηλεκτρολύτες, τρανσαμινάσες κ.α., μηχάνημα αερίων αίματος, τροπονίνης κ.λ.π.) και ακτινολογικό (απλές ακτινογραφίες ή ακόμη και υπερηχοτομογράφο) μηχανολογικό εξοπλισμό 24ωρης λειτουργίας ώστε να αντιμετωπίζουν αποτελεσματικότερα και ασφαλέστερα τα περιστατικά για να αποφεύγονται έτσι άσκοπες παραπομπές στην επιχώρια Νοσηλευτική Μονάδα.

Εξυπακούεται ότι η προμήθεια του εξοπλισμού θα πρέπει να συνοδεύεται και από την πρόσληψη του απαιτούμενου παραϊατρικού προσωπικού (π.χ. ακτινοτεχνικοί) που θα τον χειρίζεται. Επιπλέον απαιτείται στελέχωση με ιατρικό και παραϊατρικό προσωπικό όπου υπάρχουν ελλείψεις. Ουδένα Κ.Υ. δύναται να εξαιρεθεί της αρωγής αυτής, ιδιαίτερη ωστόσο μέριμνα αρμόζει για τα Κ.Υ. δυσπρόσιτων περιοχών όπως π.χ. το Κ.Υ. Ανδρίτσαινας. Τέλος για το Κ.Υ. Πύργου (πρώην Ι.Κ.Α.) προτείνουμε να μετεξελιχθεί σε κανονικό Κ.Υ. Αστικού Τύπου 24ωρης εφημέρευσης αφού βεβαίως και αυτό στελεχωθεί και εξοπλισθεί καταλλήλως, αποφορτίζοντας έτσι τη Ν.Μ. Πύργου από την πρωτοβάθμια περίθαλψη.

Β) Κέντρο Ψυχικής Υγείας: δεν υπάρχει στην Περιφερειακή Ενότητα Ηλείας. Κρίνουμε ευλόγως αναγκαία την σύστασή του, στελεχωμένο με το κατάλληλο επιστημονικό προσωπικό (ψυχίατρος, ψυχολόγος, παιδοψυχίατρος, παιδοψυχολόγος κ.α.) για την προαγωγή της ψυχικής υγείας του πληθυσμού και σε πρωτοβάθμιο επίπεδο. Η θέση του δεν είναι απαραίτητο να βρίσκεται στην πρωτεύουσα της Περιφερειακής Ενότητας (μπορεί να βρίσκεται στην Αμαλιάδα ή σε άλλη μικρότερη πόλη).

Γ) Περιφερειακά Ιατρεία: παρότι υπάρχουν αρκετά περιφερειακά ιατρεία στην Ηλεία, ενδεχομένως απαιτηθεί επιπλέον ίδρυση ορισμένων σε περιοχές ειδικής σημασίας όπως π.χ. στο Κατάκολο το οποίο δέχεται μεγάλο αριθμό τουριστών κρουαζιέρας, κάτι το οποίο αποτελεί και αίτημα του Δήμου Πύργου. Επιπρόσθετα κρίνουμε επιβεβλημένη μια περισσότερο ορθολογική κατανομή των υπαγόμενων Π.Ι. ανά Κέντρο Υγείας με βάση γεωγραφικά (απόσταση) και πληθυσμιακά κριτήρια.

3. ΑΛΛΕΣ ΔΟΜΕΣ:

Α) Κέντρο Φυσική Ιατρικής και Αποκατάστασης (ΚΕΦΙΑΠ): Υπάρχει στον Πύργο, υπάγεται
στο Γ.Ν. Ηλείας και προσφέρει σημαντικότατο έργο. Ωστόσο στην παρούσα φάση δύναται να εξυπηρετήσει μόνο εξωτερικούς ωφελούμενος και όχι να φιλοξενήσει, δηλαδή δεν δύναται να παρέχει υπηρεσίες «κλειστής αποκατάστασης» καθώς αίθουσες του πρώτου ορόφου οι οποίες μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν ως θάλαμοι φιλοξενίας ωφελούμενων έχουν διατεθεί σε υπηρεσία του Υπουργείου Παιδείας. Συνεπώς κρίνουμε ότι επιβάλλεται ξανά όλο το κτήριο να αποδοθεί στο ΚΕΦΙΑΠ ώστε να υπάρχει η δυνατότητα και «κλειστής αποκατάστασης». Προτείνουμε επιπλέον σε αυτή την περίπτωση να εξεταστεί το ενδεχόμενο αξιοποίησης του ΚΕΦΙΑΠ και ως μονάδα αποκατάστασης βαρέως πασχόντων COVID-19 ασθενών μετά την ανάρρωσή τους.

Β) Ξενώνας Ψυχικής Υγείας «Ψυχαργώ»: βρίσκεται στον Πύργο, υπάγεται στο Γενικό Νοσοκομείο Ηλείας, παρέχει πολύτιμο ιατρικό και κοινωνικό έργο, συνεπώς η λειτουργία του αναμφισβήτητα αξίζει να διατηρηθεί και να ενισχυθεί.

Γ) Κέντρο Ημέρας για παιδιά, εφήβους και νέους ενήλικες με διαταραχές αυτιστικού φάσματος: Υπάρχει έτοιμο κτήριο στο Πελόπιο Δήμου Αρχαίας Ολυμπίας, το οποία ανήκει στην Ιερά Μητρόπολη Ηλείας, και για το οποία έχει κατατεθεί πρόταση από τον Μητροπολίτη Ηλείας να παραχωρηθεί στην Πολιτεία ώστε να λειτουργήσει η ανωτέρω δομή. Η μόνη προϋπόθεση που έχει τεθεί, εξ όσων γνωρίζουμε, είναι να εξασφαλισθεί προηγουμένως η έγκριση σκοπιμότητας. Εκτιμούμε ότι η προσφορά αυτή της Ι.Μ. Ηλείας δεν θα πρέπει να μείνει αναξιοποίητη καθώς θα καλύψει σημαντικές κοινωνικές ανάγκες.

Δ) Κέντρο Περίθαλψης Παίδων Λεχαινών (ΚΕΠΕΠ) και Γηροκομείο Πύργου: Πρόκειται για δυο προνοιακές δομές που υπάγονται στο Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, Ν.Π.Δ.Δ. το οποίο με τη σειρά του υπάγεται στο Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων. Κρίνουμε ότι θα ήταν προτιμότερο τέτοιες δομές κοινωνικής φροντίδας να υπάγονται στο Υπουργείο Υγείας, καθώς η λειτουργία τους άπτεται της υγείας σε μέγιστο βαθμό. Λαμβάνοντας υπόψη τα πρόσφατα παραδείγματα διασποράς της COVID-19 σε γηροκομεία, μπορούμε να εικάσουμε ότι ίσως αυτή αποτρεπόταν αν τέτοιου είδους ιδρύματα, δημόσια και ιδιωτικά, υπάγονταν στην εποπτεία του Υπουργείου Υγείας και εξασφαλιζόταν έτσι αυστηρότερη τήρηση των υγειονομικών πρωτοκόλλων.

Ο Ιατρικός Σύλλογος Ηλείας παραμένει στην διάθεση της Πολιτείας για οποιαδήποτε συνεργασία προς την κατεύθυνση της ανασυγκρότησης του Υγειονομικού Χάρτη της Ηλείας.

Πηγή: ilialive.gr