Η τεχνητή νοημοσύνη φέρνει επανάσταση στον τομέα της εξωσωματικής γονιμοποίησης

Σήμερα η υπογονιμότητα εξελίσσεται σε επιδημία αν αναλογιστούμε ότι ένα στα τέσσερα ζευγάρια αντιμετωπίζουν προβλήματα γονιμότητας.

Η εξωσωματική γονιμοποίηση είναι η λύση για πολλά ζευγάρια που προσπαθούν να αποκτήσουν παιδί. Μέχρι σήμερα έχουν γεννηθεί πάνω από 8 εκατομμύρια παιδιά χάρη στη μέθοδο της εξωσωματική γονιμοποίησης.

Τι είναι η εξωσωματική γονιμοποίηση;

Η εξωσωματική γονιμοποίηση είναι μια τεχνική κατά την οποία ένα ωάριο αφαιρείται από τις ωοθήκες με τη μέθοδο της ωοληψίας και γονιμοποιείται με σπέρμα στο εργαστήριο. Το επιτυχώς γονιμοποιημένο ωάριο δημιουργεί ένα έμβρυο που εμφυτεύεται στη συνέχεια μεταφέρεται στην μήτρα με τη μέθοδο της εμβρυομεταφοράς για να αναπτυχθεί.

Ποιά είναι τα βήματα της εξωσωματική γονιμοποίησης;

  1. Αξιολόγηση της αιτίας της υπογονιμότητας
  2. H φάση της διέγερσης, όπου καθορίζεται το καλύτερο πρωτόκολλο για τη διέγερση των ωοθηκών
  • Η συλλογή των ωαρίων
  1. Η γονιμοποίηση των ωαρίων με χρήση σπερματοζωαρίων με αποτέλεσμα τη δημιουργία εμβρύων
  2. Καλλιέργεια εμβρύων
  3. Μεταφορά εμβρύων στη μήτρα

Από τι εξαρτάται η επιτυχία μιας προσπάθειας εξωσωματικής

Τα αποτελέσματα της εξωσωματικής γονιμοποίησης εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από τις αποφάσεις που λαμβάνονται κατά τη διάρκεια της κλινικής διαδικασίας και από την τεχνογνωσία των εμβρυολόγων.

Περίπου πέντε σημεία απόφασης συνηγορούν στην αποτελεσματικότητα μιας προσπάθειας.

Αυτά περιλαμβάνουν:

  • Την απόφαση των γιατρών σχετικά με το πρωτόκολλο διέγερσης &

τον χρόνο ανάκτησης ωαρίων

  • Τις αποφάσεις των εμβρυολόγων αξιολογώντας τα ωάρια το σπέρμα & τα έμβρυα (γονιμοποιημένα ωάρια)

Πως θα μπορούσε να εφαρμοστεί η επιστήμη των δεδομένων με την τεχνητή νοημοσύνη στην εξωσωματική γονιμοποίηση;

Η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να βοηθήσει στον εξορθολογισμό των κλινικών αποφάσεων και κυρίως στην απόφαση στο ποια έμβρυα θα επιλεχθούν για εμβρυομεταφορά.

Σήμερα, η ταξινόμηση των εμβρύων γίνεται από εμβρυολόγους που επιθεωρούν τις εικόνες εξέλιξης των εμβρύων αξιολογώντας ένα σύνολο οπτικά ανιχνεύσιμων χαρακτηριστικών.

Η τεχνητή νοημοσύνη χρησιμοποιεί αλγόριθμους όρασης ηλεκτρονικού υπολογιστή για να βελτιώσει την διαδικασία αξιολόγησης  και επιλογής των εμβρύων προς εμβρυομεταφορά.

Οι αλγόριθμοι τεχνητής νοημοσύνης δημιουργούνται από ένα σύνολο δεδομένων με περισσότερα από 200.000 βίντεο εμβρύων και πάνω από 5 εκατομμύρια κλινικά δεδομένα που προέρχονται από διάφορα δημογραφικά στοιχεία ασθενών.

Ο τεράστιος όγκος αυτών των δεδομένων δίνει στα μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης τη δύναμη να αναλύουν χαρακτηριστικά των εμβρύων που συχνά δεν μπορούν να ανιχνευθούν ακόμη και από τους πιο έμπειρους εμβρυολόγους.

Τι δείχνουν τα πρώτα αποτελέσματα;

Οι αλγόριθμοι σύμφωνα με μια πρόσφατη εργασία που παρουσιάστηκε στο ευρωπαϊκό συνέδριο ESHRE, μπορούν να προβλέψουν την εμφύτευση ενός εμβρύου με ακρίβεια 71% και εάν ένα έμβρυο είναι γενετικά υγιές με ακρίβεια 69%.

Αυτά τα αποτελέσματα μπορούν να βελτιώσουν την πρόβλεψη των εμβρυολόγων για τη βιωσιμότητα των εμβρύων.