Θριάσιο Νοσοκομείο: Στερεύει από οξυγόνο

Λιγοστεύουν τα αποθέματα οξυγόνου στο νοσοκομείο «Θριάσιο». Πιο συγκεκριμένα, στις 10 Μαρτίου ο διευθυντής των τεχνικών υπηρεσιών του νοσοκομείου και ο συντονιστής γιατρός, με έγγραφό τους προς τη διοίκηση του νοσοκομείου και τον διοικητή της 2ης Υγειονομικής Περιφέρειας, επισήμαναν ότι υπάρχει πρόβλημα με την παροχή οξυγόνου.

Το σύστημα παροχής οξυγόνου στο Θριάσιο είναι παλιό και έτσι πρότειναν μια σειρά νέων μέτρων στο έγγραφό τους.

«Η παροχή του οξυγόνου στο νοσοκομείο είναι οριακή και δεν είναι δυνατόν να εγγυηθεί κανείς για την ασφαλή κάλυψη των συνεχώς αυξανόμενων αναγκών. Κατεπειγόντως να κάνετε ενέργειες για το κλείσιμο της σημερινής εφημερίας του νοσοκομείου μας» αναφέρεται στο έγγραφο.