«Καμπανάκι» για τους υπερτασικούς: Κινδυνεύουν με σοβαρή νόσηση covid19

Από την αρχή της πανδημίας ήταν προφανές ότι οι ηλικιωμένοι ενήλικες και εκείνοι με υποκείμενα προβλήματα υγείας είχαν περισσότερες πιθανότητες να αρρωστήσουν πολύ από λοίμωξη COVID σε σύγκριση με νεότερους, πιο υγιείς ανθρώπους.

Η υψηλή αρτηριακή πίεση, ή η υπέρταση, είναι μια από τις πιο κοινές παθήσεις στο γενικό πληθυσμό, ιδιαίτερα σε αυτούς που είναι μέσης και μεγαλύτερης ηλικίας. Πρόκειται, επίσης για μια από τις πιο συχνές παθήσεις μεταξύ των ασθενών με COVID, ειδικά εκείνων που νοσηλεύονται ή πέθαναν.

Μια νέα μελέτη, ανακάλυψε ότι τα άτομα με υψηλή αρτηριακή πίεση έχουν 22% υψηλότερο κίνδυνο να νοσηλευτούν ή να πεθάνουν από τον ιό σε σύγκριση με άτομα χωρίς υψηλή αρτηριακή πίεση.

Αν και από την αρχή της πανδημίας φαινόταν να υπάρχει σύνδεση μεταξύ της υψηλής αρτηριακής πίεσης και της COVID19, δεν ήταν σαφές εάν η ίδια η υψηλή αρτηριακή πίεση οδηγούσε σε υψηλότερο κίνδυνο νοσηλείας ή θανάτου από κορονοϊό. Η σύνδεση θα μπορούσε να έχει μπερδευτεί από την ηλικία και άλλους παράγοντες που είναι γνωστό ότι επηρεάζουν τόσο την υψηλή αρτηριακή πίεση όσο και τον κίνδυνο COVID, όπως η κοινωνικοοικονομική κατάσταση, το φύλο, η εθνικότητα και ο δείκτης μάζας σώματος (ΔΜΣ) κ.α.

Η μελέτη

Για την διεξαγωγή της έρευνας χρησιμοποιήθηκαν δεδομένα από τη Biobank του Ηνωμένου Βασιλείου , μια ερευνητική βάση δεδομένων που περιέχει σε βάθος γενετικές και υγειονομικές πληροφορίες από μισό εκατομμύριο εθελοντές στο Ηνωμένο Βασίλειο. Η μελέτη περιελάμβανε περισσότερους από 16.000 από αυτούς τους ανθρώπους που είχαν βρεθεί θετικοί στον COVID. Τα δεδομένα που αναλύθηκαν εκτείνονται από τον Μάρτιο του 2020 έως τις αρχές του 2021.

Χρησιμοποιώντας στατιστικά μοντέλα, αναλύθηκε η επίδραση της υψηλής αρτηριακής πίεσης στον κίνδυνο σοβαρού COVID-19, προσαρμόζοντας πιθανούς συγχυτικούς παράγοντες (συμπεριλαμβανομένης της ηλικίας, του ΔΜΣ, της εθνικότητας, της κοινωνικοοικονομικής κατάστασης, της κατάστασης καπνίσματος και της κατάστασης διαβήτη).

Ένας περιορισμός της μελέτης ήταν ότι ο εθελοντικός πληθυσμός της Biobank του Ηνωμένου Βασιλείου παρουσιάζεται γενικά πιο υγιής από τον πληθυσμό του Ηνωμένου Βασιλείου στο σύνολό του, και έχει σχετικά λίγους συμμετέχοντες από εθνοτικές μειονότητες.

Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να υπάρχει στις γενικεύσεις.

Γιατί η υψηλή αρτηριακή πίεση μπορεί να αυξήσει τον κίνδυνο μόλυνσης από COVID;

Μια ενδιαφέρουσα υπόθεση περιλαμβάνει τον τρόπο με τον οποίο ο SARS-CoV-2 (ο ιός που προκαλεί το COVID-19) εισέρχεται στα κύτταρα των ανθρώπων. Αυτό γίνεται μέσω ενός υποδοχέα που ονομάζεται μετατρεπτικό ένζυμο αγγειοτενσίνης-2 ή ACE2. Το ACE2 είναι ένα βασικό συστατικό αυτού που είναι γνωστό ως το σύστημα ρενίνης-αγγειοτενσίνης, το οποίο είναι βασικός ρυθμιστής της αρτηριακής πίεσης.

Μπορεί το σύστημα αγγειοτενσίνης να παρέχει τη σύνδεση μεταξύ της σοβαρότητας του COVID και της υψηλής αρτηριακής πίεσης, ωστόσο  σε αυτό το στάδιο μόνο εικασίες μπορούν να γίνουν. Θα χρειαστεί περαιτέρω έρευνα για να κατανοηθεί ο ακριβής μηχανισμός.

Σε άλλο μέρος της ανάλυσης, εξετάστηκαν όλοι οι συμμετέχοντες με υπέρταση που έπαιρναν φάρμακα για να μειώσουν την αρτηριακή τους πίεση. Μερικές φορές, για διάφορους πιθανούς λόγους, παρόλο που κάποιος υποβάλλεται σε θεραπεία με φάρμακα, η αρτηριακή του πίεση παραμένει πάνω από ορισμένους στόχους.

Χρησιμοποιήθηκαν επίσης, μετρήσεις αρτηριακής πίεσης από τα αρχεία GP των συμμετεχόντων προκειμένου να προσδιοριστεί εάν η αρτηριακή τους πίεση ήταν ελεγχόμενη ή όχι. Για τα άτομα με ανεπαρκώς ελεγχόμενη αρτηριακή πίεση, διαπιστώθηκε ότι ο κίνδυνος σοβαρού κορωνοϊού ήταν σχεδόν διπλάσιος από εκείνους που είχαν διάγνωση υπέρτασης αλλά η αρτηριακή τους πίεση ήταν υπό έλεγχο.

Επιπλέον, ο τύπος φαρμάκου για την αρτηριακή πίεση που έπαιρναν οι άνθρωποι, δεν φάνηκε να τροποποιεί τον κίνδυνο σοβαρού COVID.

Αυτό αξίζει να σημειωθεί γιατί κατά τη διάρκεια της πανδημίας υπήρξε μεγάλη αβεβαιότητα σχετικά με το ποια φάρμακα για την αρτηριακή πίεση πρέπει να συνταγογραφούνται. Συγκεκριμένα, υπήρξε ανησυχία ότι ένας τύπος φαρμάκου που ονομάζεται αναστολείς ΜΕΑ μπορεί να αλλάξει την έκφραση των υποδοχέων ACE2, κάτι που θεωρητικά θα μπορούσε να κάνει τα άτομα που λαμβάνουν αυτό το φάρμακο πιο επιρρεπή σε σοβαρό COVID.

Ωστόσο, δεν βρέθηκε καμία συσχέτιση μεταξύ του τύπου φαρμάκου για την αρτηριακή πίεση και του κινδύνου σοβαρού COVID.

Αυτό που έχει σημασία είναι εάν η αρτηριακή πίεση ελέγχεται επιτυχώς ή όχι.

Η υπέρταση ο κύριος παράγοντας κινδύνου για θάνατο από οποιαδήποτε αιτία

Δυστυχώς, τα ποσοστά ελέγχου της αρτηριακής πίεσης στο Ηνωμένο Βασίλειο και ευρύτερα έχουν επιδεινωθεί στον απόηχο της πανδημίας, όπως και ο αριθμός των ατόμων που ελέγχονται και προσδιορίζονται ότι έχουν υψηλή αρτηριακή πίεση σε πρώτη φάση. Αυτό είναι πλέον ένα σημαντικό πρόβλημα δημόσιας υγείας και πρέπει να αντιμετωπιστεί επειγόντως.

Χάρη σε μεγάλο βαθμό σε αποτελεσματικά εμβόλια και θεραπείες, βλέπουμε λιγότερους ανθρώπους που νοσηλεύονται και πεθαίνουν από COVID σε σχέση με νωρίτερα στην πανδημία. Ωστόσο, η έρευνά μας επισημαίνει την υψηλή αρτηριακή πίεση ως σημαντικό παράγοντα κινδύνου για σοβαρό COVID και δείχνει ότι ο αποτελεσματικός έλεγχος της αρτηριακής πίεσης είναι σημαντικός για τη μείωση αυτού του κινδύνου.