Καρκίνος του μαστού: Ποσό βοηθάει η βιταμίνη D

Έρευνα έχει αποδείξει ότι οι γυναίκες που δουλεύουν σε εξωτερικούς χώρους για πολλά χρόνια, αντιμετωπίζουν λιγότερες πιθανότητες εμφάνισης καρκίνου στο μαστό.

Ο λόγος είναι ότι οι εργαζόμενες σε ανοιχτούς χώρους εκτίθενται σε περισσότερο ηλιακό φως, που ενισχύει τα επίπεδα βιταμίνης D, η οποία ενδεχομένως προστατεύει από τη νόσο.

Στην έρευνα συμμετείχαν 38.375 γυναίκες κάτω των 70 ετών, που είχαν διαγνωστεί με καρκίνο μαστού.

Συνέκριναν καθεμία από αυτές με 5 γυναίκες που γεννήθηκαν το ίδιο έτος και επέλεξαν τυχαία. Βρέθηκε το ιστορικό πλήρους απασχόλησης και υπολογίστηκε η επαγγελματική έκθεση στο ηλιακό φως.

Αφού ελήφθησαν υπόψη πιθανοί παράγοντες που θα μπορούσαν να επηρεάσουν το αποτέλεσμα, δεν βρέθηκε σχέση μεταξύ έκθεσης στην ηλιακή ακτινοβολία και στον κίνδυνο καρκίνου στο μαστό.

Σε αυτές τις γυναίκες, η έκθεση στον ήλιο κατά την ώρα εργασίας επί τουλάχιστον 20 χρόνια, συνδεόταν με 17% χαμηλότερο κίνδυνο διάγνωσης καρκίνου στο μαστό, ενώ τα υψηλότερα επίπεδα συσσωρευμένης έκθεσης συνδεόταν με κατά 11% μειωμένες πιθανότητες.

Παρόλο που υπήρχαν ορισμένοι περιορισμοί στη μελέτη, οι ερευνητές καταλήγουν ότι η συγκριμένη έρευνα δείχνει αντίστροφη σχέση μεταξύ μακροχρόνιας επαγγελματικής έκθεσης στη ηλιακό φως και καθυστερημένης εμφάνισης καρκίνου στο μαστό.

Τα ευρήματα δημοσιεύτηκαν στο επιστημονικό έντυπο Occupational & Environmental Medicine.