Κολονοσκόπηση: Πότε γίνεται – Πώς καλύπτεται από το ασφαλιστήριο συμβόλαιο

Η κολονοσκόπηση είναι η ενδεδειγμένη ενδοσκοπική εξέταση για τον εντοπισμό τυχόν προκαρκινικών αλλοιώσεων όπως οι πολύποδες του παχέος εντέρου. Κατά την εξέταση ο γιατρός έχει τη δυνατότητα να δει το εσωτερικό του παχέος εντέρου καθώς και του τελικού τμήματός του λεπτού εντέρου. Κατά την κολονοσκόπηση μπορεί να πραγματοποιηθεί και βιοψία, δηλαδή η λήψη ενός μικρού ιστοτεμαχίου από το σημείο της βλάβης για περαιτέρω έλεγχο.

Η εξέταση πραγματοποιείται επί συμπτωμάτων όπως αλλαγή στις συνήθειες του εντέρου, διάρροια ή δυσκοιλιότητα, κοιλιακοί πόνοι και αναιμία. Προτείνεται επίσης από όλες τις επιστημονικές εταιρείες ως μέθοδος επιλογής για την έγκαιρη διάγνωση της νόσου ή τη διάγνωση προκαρκινικών αλλοιώσεων που θα αποτρέψουν την εμφάνιση της νόσου. Σύμφωνα μάλιστα, με πρόσφατα δεδομένα που δείχνουν ότι η μέση ηλικία διάγνωσης της νόσου μετατοπίζεται σε νεότερες ηλικίες, η σύσταση από αρκετούς οργανισμούς είναι η έναρξη προσυμπτωματικού ελέγχου με κολονοσκόπηση από την ηλικία των 45 ετών για ασθενείς με τυπικό κίνδυνο εμφάνισης της νόσου. Για όσους έχουν βεβαρημένο οικογενειακό ιστορικό δε ο έλεγχος μπορεί να ξεκινήσει και νωρίτερα σύμφωνα με τις οδηγίες του θεράποντα ιατρού.

Τι καλύπτει το ασφαλιστήριο συμβόλαιο

Η κολονοσκόπηση είναι μια εξέταση που καλύπτεται από το σύνολο των ασφαλιστικών εταιριών μέσω ενός νοσοκομειακού προγράμματος και αναφέρεται στο ασφαλιστήριο συμβόλαιο ως διαγνωστική ιατρική πράξη για την οποία δεν απαιτείται νοσηλεία.

Επίσης, με την προσκόμιση της σχετικής γνωμάτευσης βάσει των ιατρικών συμπτωμάτων που παρουσίασε ο ασφαλισμένος και εφόσον έχει διενεργηθεί ο απαιτούμενος διαγνωστικός έλεγχος στην ουσία οδηγεί στην πραγματοποίηση της κολονοσκόπησης.

Η συγκεκριμένη εξέταση καλύπτεται ως το ποσό που αναγράφεται στον πίνακα καλύψεων και παροχών, με τον ασφαλισμένο να μην βαρύνεται με το ποσό της απαλλαγής. Δεδομένου πως η εξέταση πραγματοποιηθεί σε συμβεβλημένο νοσοκομείο, τότε η ασφαλιστική εταιρία θα καταβάλει απευθείας το ποσό της αποζημίωσης.

Στην περίπτωση μη συμβεβλημένου νοσηλευτικού ιδρύματος η αποζημίωση θα δοθεί απολογιστικά, αυτό σημαίνει πως ο ασφαλισμένος θα καλύψει αρχικά την δαπάνη και στην συνέχεια αφού εκείνος προσκομίσει τα απαραίτητα δικαιολογητικά, θα του αποδοθεί το κόστος της διαγνωστικής ιατρικής πράξης μέχρι το ποσό που αναλογεί.

Ο ασφαλισμένος είναι υποχρεωμένος να συμμετέχει στα έξοδα μέχρι το ποσοστό που αναφέρεται στον πίνακα παροχών και καλύψεων, ενώ αν υπάρχει και φορέας κοινωνικής ασφάλισης, τότε η συμμετοχή του μηδενίζεται.

Σε κάθε περίπτωση ο ασφαλισμένος μπορεί να λάβει τις κατάλληλες οδηγίες και συμβουλές  από τον ασφαλιστικό διαμεσολαβητή ή απευθείας από την ασφαλιστική εταιρία για τις καλύψεις που του παρέχει το συμβόλαιο του σε μια ανάλογη περίπτωση.