Ν. Ρασσιάς: Νέο εργοστάσιο ετοιμάζει ο leader των κολλύριων


Ένα νέο εργοστάσιο και ένα νέοερευνητικό κέντρο αποτελούν τηβάση του νέου επενδυτικού σχεδίου της φαρμακευτικής βιομηχανίας Rafarm υπό τον κ. Νίκο Ρασσιά.

Συγκεκριμένα, το πλάνο προβλέπει τη δημιουργία εργοστασίου παραγωγής φαρμακευτικών προϊόντων υψηλής προστιθέμενης αξίας και την κατασκευή υπερσύγχρονων γραμμών παραγωγής για στείρα οφθαλμικά και ενέσιμα προϊόντα στην Παιανία.

Παράλληλα, προωθείται η δημιουργία ενός νέου ερευνητικού κέντρου ανάπτυξης  φαρμακευτικών προϊόντων υψηλής προστιθέμενης αξίας, έκτασης 2.500 τ.μ, με στόχο την πιστοποίησή του από τον FSA.

Η Rafarm, με 45 χρόνια ιστορία, κατέχει σήμερα nγετική θέση στην ανάπτυξη στείρων οφθαλμικών και ενέσιμων προϊόντων στην Ευρώπη. Με δυναμική παρουσία και στις πέντε ηπείρους, ήταν η πρώτη ελληνική εταιρία που έλαβε πιστοποίηση από τον FDA για το υπερσύγχρονο εργοστάσιό της.