Ο ΠΟΥ δημοσιεύει την πρώτη λίστα με μύκητες που απειλούν την υγεία

Ο ΠΟΥ δημοσίευσε μια έκθεση που τονίζει τον πρώτο κατάλογο των μυκητικών «παθογόνων προτεραιότητας» – έναν κατάλογο με τους 19 μύκητες που αντιπροσωπεύουν τη μεγαλύτερη απειλή για τη δημόσια υγεία.

Ο κατάλογος μυκητιακών παθογόνων προτεραιότητας του ΠΟΥ (FPPL) είναι η πρώτη παγκόσμια προσπάθεια για συστηματική ιεράρχηση των μυκητικών παθογόνων, λαμβάνοντας υπόψη τις ανεκπλήρωτες ανάγκες και την ανάπτυξη (Ε&Α) και την αντιληπτή σημασία για τη δημόσια υγεία. Το WHO FPPL στοχεύει να εστιάσει και να προωθήσει περαιτέρω ερευνητικές και πολιτικές παρεμβάσεις για την ενίσχυση της παγκόσμιας απόκρισης στις μυκητιασικές λοιμώξεις και την αντιμυκητιακή αντίσταση.

Τα μυκητιασικά παθογόνα αποτελούν μείζονες απειλές για τη δημόσια υγεία καθώς γίνονται ολοένα και πιο κοινά και ανθεκτικά σε μόνο τέσσερις κατηγορίες αντιμυκητιασικών φαρμάκων που είναι διαθέσιμες επί του παρόντος και ελάχιστους υποψήφιους στην κλινική δρομολόγηση. Τα περισσότερα μυκητιακά παθογόνα στερούνται ταχείας και ευαίσθητης διάγνωσης και αυτά που δεν είναι ευρέως διαθέσιμα ή οικονομικά προσιτά παγκοσμίως.

Οι επεμβατικές μορφές αυτών των μυκητιασικών λοιμώξεων συχνά επηρεάζουν σοβαρά άρρωστους ασθενείς και εκείνους με σημαντικές υποκείμενες παθήσεις που σχετίζονται με το ανοσοποιητικό σύστημα. Στους πληθυσμούς που διατρέχουν τον μεγαλύτερο κίνδυνο διεισδυτικών μυκητιασικών λοιμώξεων περιλαμβάνονται εκείνοι με καρκίνο, HIV/AIDS , μεταμοσχεύσεις οργάνων, χρόνια αναπνευστική νόσο και μετά την πρωτοπαθή φυματίωση.

Σύμφωνα με πληροφορίες, τα αναδυόμενα στοιχεία δείχνουν ότι η επίπτωση και το γεωγραφικό εύρος των μυκητιασικών ασθενειών επεκτείνονται παγκοσμίως λόγω της υπερθέρμανσης του πλανήτη και της αύξησης των διεθνών ταξιδιών και του εμπορίου. Κατά τη διάρκεια της πανδημίας COVID-19, η αναφερόμενη συχνότητα διεισδυτικών μυκητιασικών λοιμώξεων ήταν σημαντικά μεταξύ των νοσηλευόμενων ασθενών. Καθώς οι μύκητες που προκαλούν κοινές λοιμώξεις (όπως η στοματική και κολπική τσίχλα candida) γίνονται όλο και πιο ανθεκτικοί στη θεραπεία, αυξάνονται και οι κίνδυνοι για την ανάπτυξη πιο διεισδυτικών μορφών λοιμώξεων στον γενικό πληθυσμό.

«Οι μυκητιασικές λοιμώξεις, που αναδύονται από τις σκιές της πανδημίας μικροβιακής αντοχής στα αντιμικροβιακά, αυξάνονται και είναι όλο και πιο ανθεκτικές στις θεραπείες, καθιστώντας ανησυχία για τη δημόσια υγεία παγκοσμίως» , δήλωσε ο Δρ Hanan Balkhy, Βοηθός Γενικός Διευθυντής του ΠΟΥ, Αντιμικροβιακή Αντίσταση. . (AMR) .

Παρά την αυξανόμενη ανησυχία, οι μυκητιασικές λοιμώξεις λαμβάνουν πολύ λίγη προσοχή και πόρους, οδηγώντας σε σπανιότητα ποιοτικών δεδομένων σχετικά με την κατανομή των μυκητιασικών ασθενειών και τα πρότυπα αντιμυκητιακής αντίστασης. Ως αποτέλεσμα, η ακριβής επιβάρυνση των μυκητιασικών ασθενειών και η αντιμυκητιακή αντίσταση είναι άγνωστη, και ως εκ τούτου η ανταπόκριση υπονομεύεται.

Τρεις κατηγορίες προτεραιότητας

Η λίστα FPPL του ΠΟΥ χωρίζεται σε τρεις κατηγορίες: κρίσιμη, υψηλή και μέση προτεραιότητα. Τα μυκητιακά παθογόνα κάθε κατηγορίας προτεραιότητας κατατάσσονται έτσι κυρίως λόγω των επιπτώσεων τους στη δημόσια υγεία ή/και του αναδυόμενου κινδύνου αντιμυκητιακής αντοχής. Ενώ αναγνωρίζει αυτά τα κρίσιμα παθογόνα ως ανησυχητικά για τη δημόσια υγεία παγκοσμίως, ο ΠΟΥ τονίζει ότι το FPPL πρέπει να ερμηνεύεται και να ενσωματώνεται προσεκτικά, καθώς ορισμένα ενδημικά παθογόνα θα μπορούσαν να είναι πιο ανησυχητικά στα αντίστοιχα ή τοπικά τους πλαίσια.

Ανάγκη για περισσότερα στοιχεία

Οι συντάκτες της έκθεσης τονίζουν την ανάγκη για περισσότερα στοιχεία για να ενημερώσουν την απάντηση σε αυτήν την αυξανόμενη απειλή και να κατανοήσουν καλύτερα το βάρος – τόσο της αντοχής στις ασθένειες όσο και της αντιμυκητιακής αντοχής. Η έκθεση υπογραμμίζει επίσης την επείγουσα ανάγκη για συντονισμένη δράση για την αντιμετώπιση του αντικτύπου της αντιμυκητιακής χρήσης στην αντοχή σε όλο το φάσμα του One Health και ζητά την επέκταση της δίκαιης πρόσβασης σε ποιοτικά διαγνωστικά και θεραπείες.

«Χρειαζόμαστε περισσότερα δεδομένα και στοιχεία για τις μυκητιασικές λοιμώξεις και την αντιμυκητιακή αντοχή για να ενημερώσουμε και να βελτιώσουμε την αντίληψη σε αυτά τα μυκητιακά παθογόνα προτεραιότητας» , δήλωσε ο Δρ Haileyesus Getahun, Διευθυντής του ΠΟΥ, AMR Global Coordination Department.

Η έκθεση FPPL υπογραμμίζει στρατηγικές για τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικών, τους επαγγελματίες της δημόσιας υγείας και άλλους φορείς. Οι στρατηγικές που προτείνονται στην έκθεση στοχεύουν συλλογικά στη δημιουργία στοιχείων και στη βελτίωση της ανταπόκρισης σε αυτά τα μυκητιακά παθογόνα προτεραιότητας, συμπεριλαμβανομένης της πρόληψης της ανάπτυξης αντοχής στα αντιμυκητιακά φάρμακα.

Οι πρωταρχικές συνιστώμενες δράσεις επικεντρώνονται:

1. στην ενίσχυση της εργαστηριακής ικανότητας και επιτήρησης

2. στήριξη των επενδύσεων στην έρευνα, την ανάπτυξη και την καινοτομία και

3. ενίσχυση των παρεμβάσεων στη δημόσια υγεία για πρόληψη και έλεγχο.

«Οι χώρες ενθαρρύνονται να ακολουθήσουν μια σταδιακή προσέγγιση, ξεκινώντας με την ενίσχυση των εργαστηριακών και εποπτικών ικανοτήτων τους για μυκητιασικές ασθένειες και διασφαλίζοντας ισότιμη πρόσβαση σε ανώτερα ποιοτικά θεραπευτικά και διαγνωστικά, παγκοσμίως», πρόσθεσε ο Δρ Haileyesus Getahun.

Η αντοχή στα αντιμυκητιακά φάρμακα οφείλεται στην ακατάλληλη αντιμυκητιακή χρήση σε όλο το φάσμα του One Health . Για παράδειγμα, η αλόγιστη χρήση αντιμυκητιασικών στη γεωργία συνδέθηκε με τα αυξανόμενα ποσοστά λοιμώξεων από Aspergillus fumigatus που είναι ανθεκτικά στην αζόλη. Η έκθεση ζητά επίσης να ενισχυθεί η προσπάθεια συνεργασίας του ΠΟΥ με τις Τετραμερείς Οργανώσεις και άλλους εταίρους, για την αντιμετώπιση του αντικτύπου της αντιμυκητιακής χρήσης στην αντοχή σε όλο το φάσμα της One Health.

Κατάλογος μυκητιακών παθογόνων προτεραιότητας του ΠΟΥ για την καθοδήγηση της έρευνας, της ανάπτυξης και της έκθεσης δράσεων για τη δημόσια υγεία.