Πιο… λαγωνικό η γυναίκα από τον άντρα. Γι αυτό και μπορεί να επιλέξει τον πατέρα των παιδιών της

Ο ανθρώπινος ιδρώτας περιέχει πληροφορίες, που φαίνεται ότι έχουν ιδιαίτερη βιολογική και αναπαραγωγική σημασία για τις γυναίκες. Για το λόγο αυτό αποδεικνύεται εξαιρετικά δύσκολο να μπλοκαριστεί η ικανότητα που έχουν οι γυναίκες να αντιλαμβάνονται και να διακρίνουν τις μυρωδιές  του ιδρώτα του ανθρώπινου σώματος.

Οι άνδρες και οι γυναίκες διαφέρουν στο πώς αντιλαμβάνονται τις σωματικές μυρωδιές, τόσο όταν πρόκειται για μυρωδιές που προέρχονται από το σώμα τους ή από το αντίθετο φύλο.

Οι γυναίκες έχουν σημαντικά ισχυρότερες ικανότητες οσμής για να αντιλαμβάνονται τις μυρωδιές από τη μασχάλη και φαίνεται ότι είναι ικανές να ανιχνεύουν διαφορές των χαρακτηριστικών τους.

Είναι πιθανόν ότι υπάρχει μεγαλύτερη βιολογική προσαρμογή των γυναικών στην αναγνώριση των πληροφοριών που μεταφέρονται από τις οσμές του ιδρώτα. Η ικανότητα αυτή που απέκτησαν οι γυναίκες διαμέσου της βιολογικής εξέλιξης πιθανόν να τις οδηγεί στις επιλογές τους, όταν διαλέγουν το ταίρι τους.

Τα σημαντικά αυτά συμπεράσματα προκύπτουν από έρευνα στη Φιλαδέλφεια των Ηνωμένων Πολιτειών σε άνδρες και γυναίκες που έγινε με στόχο να μελετηθούν οι δυνατότητες  της ανθρωπινής οσμής να ανιχνεύει οσμές από το ανθρώπινο σώμα.  

Στην πρώτη φάση της έρευνας οι συμμετέχοντες έπρεπε να μυριστούν και να βαθμολογήσουν την ένταση δειγμάτων ιδρώτα από τη μασχάλη. Η ένταση αυτή βαθμολογήθηκε με ανάλογο τρόπο από τους άνδρες και τις γυναίκες.

Η ένταση αυτή της οσμής του ιδρώτας μασχάλης αξιολογήθηκε για δεύτερη φορά αφού όμως προηγουμένως οι συμμετέχοντες μυρίζονταν για 2,5 λεπτά ένα άρωμα. Το τεστ έγινε διαδοχικά με 32 διαφορετικά αρώματα.

Τα αρώματα αυτά επιλέγηκαν για την ικανότητα τους να μπλοκάρουν τις ανθρώπινες οσμές από τη μασχάλη. Η ανθρώπινη οσμή προσαρμόζεται σε μια πρώτη μυρωδιά εάν υποβληθεί για ικανοποιητικό χρόνο σε αυτή και γίνεται λιγότερο ευαίσθητη σε μια δεύτερη μυρωδιά.  

Στο τεστ αυτό διαφάνηκε ότι στους άνδρες, 19 από τα 32 αρώματα που χρησιμοποιήθηκαν μπλόκαραν επιτυχώς τη μυρωδιά του ιδρώτα της μασχάλης. Όμως στις γυναίκες μόνο 2 από τα αρώματα μπορούσαν να πετύχουν το ίδιο.

Αποδείχτηκε δηλαδή εξαιρετικά δύσκολο να μπλοκαριστεί η δυνατότητα των γυναικών να μυρίζονται τον ιδρώτα της μασχάλης παρά το γεγονός ότι είχαν χρησιμοποιηθεί αρώματα για να μπλοκάρουν την οσμή τους.

Παράλληλα οι ερευνητές βρήκαν ότι όχι μόνο οι γυναίκες είχαν ισχυρότερες δυνατότητες οσμής από τους άνδρες αλλά οι οσμές από τους άνδρες ήταν δυσκολότερο να μπλοκαριστούν από ότι οι μυρωδιές από το σώμα των γυναικών. Συνολικά, μόνο 19% των άρωματων που χρησιμοποιήθηκαν μπορούσαν να μπλοκάρουν την οσμή από ανδρικό σώμα ενώ 50% μπορούσαν να μειώνουν την ένταση των οσμών από γυναικείο σώμα. 

Επισημαίνεται από τους ερευνητές ότι σε προηγούμενες εργασίες τους δεν βρέθηκαν διαφορές μεταξύ ανδρών και γυναικών στις δυνατότητες ανίχνευσης μετά από μπλοκάρισμα άλλων μυρωδιών που δεν προέρχονταν από το ανθρώπινο σώμα.

Δηλαδή, σε αντίθεση με αυτό που συμβαίνει στους άνδρες, η οσμή των γυναικών είναι ιδιαίτερα ισχυρή όσον αφορά στην ανίχνευση οσμών από το ανθρώπινο σώμα.

Οι ερευνητές υποθέτουν, ότι ένας από τους λόγους για τους οποίους βιολογικά οι γυναίκες ανάπτυξαν ισχυρούς μηχανισμούς ανίχνευσης των οσμών είναι η επιλογή του ταιριού τους για αναπαραγωγικούς σκοπούς. Ο οργανισμός της γυναίκας επενδύει πολύ περισσότερα κατά την τεκνοποίηση. 

Οι άνδρες δεν χρειάζεται να είναι τόσο επιλεκτικοί στην επιλογή του ταιριού τους όσο οι γυναίκες. Έχουν μια αφθονία σπερματοζωάριων με συνεχή παραγωγή και μπορούν να τεκνοποιούν με πολλές γυναίκες.

Αντίθετα οι γυναίκες μετά τη σύλληψη για εννέα μήνες είναι δεσμευμένες λόγω εγκυμοσύνης. Στη συνέχεια η επένδυση σε χρόνο και ενέργεια για το παιδί είναι πολύ μεγαλύτερη από ότι στους άνδρες.

Για τους λόγους αυτούς, οι ερευνητές πιστεύουν ότι οι γυναίκες ανέπτυξαν διαμέσου των χιλιετιών εξέλιξης της ανθρωπότητας ένα καλύτερο τρόπο ανίχνευσης και αναγνώρισης των ανδρών που τους ταιριάζουν καλύτερα.

Βασικά η θεωρία είναι ότι οι οσμές των ανθρώπινου σώματος μεταφέρουν πληροφορίες που έχουν σχέση με τη γενετική δομή του κάθε ανθρώπου.

Για σκοπούς αναπαραγωγής, η επιλογή από τις γυναίκες ανδρών με διαφορετικά γονίδια από τα δικά τους μπορεί να οδηγεί στη γέννηση παιδιών με ισχυρά γενετικά χαρακτηριστικά με περισσότερες δυνατότητες επιβίωσης.