Προσλήψεις στο Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμών ετοιμάζει το υπ. Υγείας

Την πρόσληψη υγειονομικού, επικουρικού προσωπικού για την αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών που σχετίζονται με το Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμών, τον ΙΦΕΤ και τις δομές φιλοξενίας προσφύγων και μεταναστών κατατέθηκε στη Βουλή από το υπουργείο Υγείας.

Σύμφωνα με την συνοδευτική έκθεση «δύναται να προσλαμβάνεται, για τις ανάγκες του Εθνικού Προγράμματος Εμβολιασμών, εως την 31η.7.2021 και για ένα έτος, επικουρικό ιατρικό, νοσηλευτικό και λοιπό βοηθητικό και πάσης φύσεως προσωπικό ι) στην Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου Υγείας, ιι) στο Ινστιτούτο Φαρμακευτικής Ερευνας και Τεχνολογίας κατά παρέκκλιση των κείμενων διατάξεων» καθώς και «Παρέχεται η δυνατότητα πρόσληψης ιατρικού και λοιπού επικουρικού προσωπικού με συμβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για 2 έτη και δυνατότητα παράτασης στο πλαίσιο των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων των Περιφερειών για την κάλυψη των έκτακτων και άμεσων αναγκών παροχής ιατρικών υπηρεσιών στους οργανωμένους χώρους διαμονής προσφύγων και μεταναστών στις Περιφερειακές Υπηρεσίες της Υπηρεσίας Υποδοχής και Ταυτοποίησης και τα Προαναχωρητικά Κέντρα Κράτησης Αλλοδαπών». Σύμφωνα με την ρύθμιση οι δαπάνες μισθοδοσίας θα καλυφτούν από πόρους του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου.

Με την ίδια τροπολογία θεωρούνται νόμιμες οι δαπάνες του ΙΦΕΤ για προμήθεια της δραστικής ουσίας ρεμντεσιβίρη προς αντιμετώπιση του covid – 19 που πραγματοποιήθηκε το 2020, ενώ ορίζεται ότι «με ΚΥΑ θα ρυθμιστεί ο τρόπος αμοιβής των φαρμακοποιών για την συμμετοχή τους στη διαδικασία ενημέρωσης και επιβεβαίωσης της προγραμματισμένης ημερομηνίας εμβολιασμού κατά του covid – 19».