Στρατηγικές για τη θωράκιση του συστήματος Υγείας

Πραγματοποιήθηκε η Ημερίδα με τίτλο «Βιωσιμότητα και Ανθεκτικότητα του Συστήματος Υγείας στην Ελλάδα», η οποία συνδιοργανώθηκε από το Υπουργείο Υγείας, το European Observatory on Health System and Policies του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, τον OOΣΑ, το EΚΠΑ (Τμήμα Νοσηλευτικής, Εργαστήριο Οργάνωσης και Αξιολόγησης Υπηρεσιών Υγείας), καθώς και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Την έναρξη της Ημερίδας κήρυξε η Αναπληρώτρια Υπουργός Υγείας, κα Μίνα Γκάγκα, ενώ συμμετείχαν εκπρόσωποι πολλών φορέων (Υπουργείο Υγείας, ΟΔΙΠΥ, ΕΟΠΥΥ, ΕΣΑΝ, ΚεΣΥ, Ακαδημαϊκά ιδρύματα, Διοικήσεις Νοσοκομείων κτλ.), προκειμένου να εργαστούν από κοινού σε ένα υποθετικό σενάριο για τον έλεγχο της ανθεκτικότητας του συστήματος υγείας σε περιπτώσεις κρίσεων (“shock scenario”). Το σενάριο που εξετάσθηκε αφορούσε στο Ανθρώπινο Δυναμικό του τομέα υγείας. Στο πλαίσιο εξέτασης του σεναρίου, διερευνήθηκε η δυνατότητα του συστήματος να διατηρεί τη λειτουργικότητά του σε μεταβαλλόμενες ακραίες συνθήκες, η ανθεκτικότητά του, η δυνατότητα ανάπτυξης «γρήγορων αντανακλαστικών» για τη διατήρηση τόσο ποιοτικών υπηρεσιών υγείας όσο και της ασφάλειας των ασθενών και η ικανότητα ανάκαμψης μετά από μία τέτοια κρίση. Η μεθοδολογία βασίσθηκε σε εργαλείο που έχει αναπτυχθεί από το European Observatory on Health Systems and Policies και τον ΟΟΣΑ. Τα αποτελέσματα ανέδειξαν έναν οδικό χάρτη για τις στρατηγικές που θα πρέπει να αναπτυχθούν, ώστε το ανθρώπινο δυναμικό και το σύστημα υγείας να θωρακιστούν καλύτερα στο μέλλον για καταστάσεις κρίσης.

Οι συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία να αποκτήσουν μία σφαιρική εικόνα για τις προκλήσεις που σχετίζονται με τον στρατηγικό σχεδιασμό για την ενίσχυση του ανθρώπινου δυναμικού στην Ελλάδα, αλλά και της προόδου που έχει σημειωθεί στο πεδίο αυτό.

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση της Ημερίδας, διατυπώθηκε από όλους τους συνδιοργανωτές η πρόθεση να επαναληφθεί μία τέτοια διοργάνωση ξανά στη χώρα μας το φθινόπωρο.