Φαρμακευτικός Σύλλογος: Παράταση εκτέλεσης και διαδικασίας συνταγών

Την παράταση της διαδικασίας της εκτέλεσης συνταγών ανακοίνωσε ο Φαρμακευτικός Σύλλογος, καθώς και την ενημέρωση των σφραγίδων από τις δημόσιες δομές.

Αναλυτικά η ανακοίνωση του Φαρμακευτικού Συλλόγου:

Αγαπητοί Συνάδελφοι,

 Μετά από παρέμβαση του Πανελλήνιου Φαρμακευτικού Συλλόγου, συνταγές οι οποίες έληξαν ή θα λήξουν εντός του Απριλίου, όπως και οι συνταγές του Μαΐου και του Ιουνίου,

πήραν παράταση και εκτελούνται έως τις 30 Ιουνίου 2021, βάσει του Ν.4790/2021 του ΦΕΚ 48/Α/31.03.2021. Ήδη το σύστημα έχει ανοίξει για τις συνταγές του Απριλίου.

 Επίσης, βάσει του άρθρου 36 του ιδίου νόμου, “η ισχύς του άρθρου εικοστού τρίτου του ν. 4737/2020 (Α΄ 204), ως προς τη διαδικασία επανέκδοσης συνταγών στο σύστημα ηλεκτρονικής

συνταγογράφησης και έγκρισης φαρμάκων μέσω του Συστήματος Ηλεκτρονικής Προέγκρισης, παρατείνεται από τη λήξη της έως την 30ή.6.2021.”

 Ακόμη, μέχρι τις 30.06.2021 “επί σκοπώ διευκόλυνσης των ασθενών και αποφυγής άσκοπης μετακινήσεώς τους και για όσο ισχύουν τα προληπτικά μέτρα, δεν απαιτείται να

φέρουν οι συνταγές σφραγίδα του νοσοκομείου (Κρατικού ή Πανεπιστημιακού ή Στρατιωτικού), σφραγίδα της Κλινικής ή των εξωτερικών ιατρείων αυτών, καθώς και σφραγίδα

της μονάδας υγείας του Π.Ε.Δ.Υ. (Κέντρου Υγείας, Περιφερειακού Ιατρείου κλπ.)”.

Με Εκτίμηση,