Όμιλος Ευρωκλινικής: Μαγνητική Τομογραφία Καρδιάς

Γιατί η μαγνητική τομογραφία καρδιάς έχει αναδειχθεί τα τελευταία χρόνια ως μια από τις πιο χρήσιμες καρδιολογικές εξετάσεις για πληθώρα καρδιακών παθήσεων;

Σε ποιες περιπτώσεις θεωρείται απαραίτητη;

Ο κος Νικόλαος Αλεξόπουλος, Επιμελητής Καρδιολόγος, Ευρωκλινική Αθηνών μας ενημερώνει εδώ