Άνοια: Η συνήθεια που σώζει το μυαλό ενός 80άρη

Διατηρώντας έναν υγιεινό τρόπο ζωής μπορούμε να βελτιώσουμε την υγεία μας εν γένει, μπορούμε όμως και να αποτρέψουμε τη γνωστική εξασθένιση και την εμφάνιση άνοιας όσο μεγαλώνουμε.

Το πιο ενθαρρυντικό μάλιστα είναι πως αυτή η σύνδεση είναι ανεξάρτητη από την ύπαρξη ενός συγκεκριμένου επιβαρυντικού γονιδίου ΑPOE που συνδέεται με τη νόσο Αλτσχάιμερ σύμφωνα με νέα ανάλυση δεδομένων από το Πανεπιστήμιο Kunshan στο Jiangsu της Κίνας και τα αποτελέσματά της δημοσιεύτηκαν στο PLOS Medicine.

Το γονίδιο ΑPOE έχει διαφορετικές μορφές και, πιο συγκεκριμένα, οι άνθρωποι με τον τύπο του γονιδίου APOE ε4 έχουν αυξημένες πιθανότητες εμφάνισης της νόσου Αλτσχάιμερ.

Προηγούμενες έρευνες έχουν συνδέσει την γνωστική λειτουργία με τον τρόπο ζωής και τις συνήθειές μας, όπως το κάπνισμα, τη συστηματική άσκηση και τη διατροφή. Παρόλα αυτά, το τοπίο δεν ήταν ακόμα ευκρινές σχετικά με το κατά πόσο τα οφέλη ενός υγιεινού τρόπου ζωής επηρεάζονται από τον γονιδιακό τύπο APOE ε4, ειδικότερα όσον αφορά τα άτομα ηλικίας άνω των 80 ετών.

Για να διαπιστώσουν αυτή τη σύνδεση μεταξύ του γονιδίου APOE ε4 και του τρόπου ζωής, οι ερευνητές εξέτασαν δεδομένα από 6,160 ενήλικες ηλικίας 80 ετών και άνω που πήραν μέρος σε μια μεγάλης κλίμακας και συνεχιζόμενη κινέζικη έρευνα για τη μακροζωϊα. Οι ερευνητές μέσω της στατιστικής ανάλυσης θέλησαν να εντοπίσουν τυχόν συνδέσεις μεταξύ του γονιδίου APOE ε4, του τρόπου ζωής και της γνωστικής λειτουργίας. Επίσης, έλαβαν υπόψιν τους και κοινωνικούς και δημογραφικούς παράγοντες όπως και άλλους παράγοντες που θα μπορούσαν να επηρεάσουν.

Η ανάλυσή τους επιβεβαίωσε ότι όσοι συμμετέχοντες ακολουθούσαν έναν υγιεινό τρόπο ζωής ή ενδιαμέσως υγιείς τρόπους ζωής είχαν λιγότερες πιθανότητες να εμφανίσουν γνωστικές δυσλειτουργίες σε σύγκριση με όσους δεν είχαν και τόσο υγιεινές συνήθειες (55 και 28% αντίστοιχα). Επιπλέον, οι συμμετέχοντες με τον τύπο του γονιδίου APOE ε4 είχαν 17% αυξημένο κίνδυνο να εμφανίσουν γνωστική εξασθένιση σε σύγκριση με όσους είχαν άλλους τύπους του γονιδίου.

Μια προηγούμενη μελέτη ανέδειξε ότι όσα άτομα είχαν μικρό ή μεσαίο γενετικό κίνδυνο εμφάνισης Αλτσχάιμερ αλλά ακολουθούσαν έναν υγιεινό τρόπο ζωής, είχαν χαμηλότερο κίνδυνο εμφάνισης άνοιας. Όμως, κάτι τέτοιο δεν επαληθεύτηκε για όσους είχαν αυξημένο γενετικό κίνδυνο. Ωστόσο, η έρευνα έδειξε ότι η σχέση μεταξύ του τρόπου ζωής και της γνωστικής εξασθένησης δεν διέφερε σημαντικά με βάση το γονίδιο APOE ε4 που προδίδει τον κίνδυνο άνοιας. Αυτό υποδηλώνει ότι η διατήρηση ενός πιο υγιεινού τρόπου ζωής θα μπορούσε να είναι σημαντική για τη διατήρηση της γνωστικής λειτουργίας σε ενήλικες άνω των 80 ετών, ανεξάρτητα από τον γενετικό κίνδυνο.