Δημήτρης Μωραΐτης: Ο νέος πρόεδρος της ΕΦΕΧ

Με ομόφωνη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου κατά την πρώτη συνεδρίαση για το 2021, αναδείχθηκε σήμερα ο νέος πρόεδρος του Συνδέσμου Εταιρειών Φαρμάκων Ευρείας Χρήσης (ΕΦΕΧ) ο Δημήτρης Μωραΐτης.

Η σύνθεση του Δοιηκητικού Συμβουλίου του ΕΦΕΧ είναι η εξής:

Πρόεδρος: Δημήτριος Δ. Μωραΐτης, Γενικός Διευθυντής ΒΙΑΝ Α.Ε.

Αντιπρόεδρος: Βασίλειος Σερέτης, Γενικός Διευθυντής Olvos Science

Γραμματέας: Γεώργιος Παναγάκης, Γενικός Διευθυντής Ελλάδας & Κύπρου Viatris

Ταμίας: Γρηγόρης Καρέλος, Γενικός Διευθυντής Ελλάδας, Βαλκανίων & Ισραήλ Johnson & Johnson Consumer Health

Μέλος: Λουκάς Χαλακατεβάκης, Γενικός Διευθυντής Κεντρικής & Ανατολικής Ευρώπης Omega Pharma.

Ο νέος πρόεδρος της ΕΦΕΧ, Δημήτρης Μωραΐτης, δήλωσε: «Ευχαριστώ πολύ όλους τους συναδέλφους για την εμπιστοσύνη τους και δεσμεύομαι με αίσθημα ευθύνης να οδηγήσω μαζί τους, τον ΕΦΕΧ και την Αυτοφροντίδα στο προσκήνιο της υγείας, σε αυτή τη δύσκολη περίοδο που διανύουμε. Ιδιαίτερη τιμή αποτελεί για μένα προσωπικά η παρουσία του Βασίλη Σερέτη ως Αντιπροέδρου του ΕΦΕΧ. Ο στρατηγικός μας στόχος ήταν, είναι και θα είναι η ανάδειξη της Αυτοφροντίδας ως μοχλός ανάπτυξης της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας».

Ο ΕΦΕΧ περιλαμβάνει 20 μέλη που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα στην έρευνα, παρασκευή και διανομή ΜΗ.ΣΥ.ΦΑ, διαιτητικών, συμπληρωμάτων διατροφής, ομοιοπαθητικών και ιατρικών συσκευών. Κεντρική αποστολή του είναι να υποστηρίζει τη βιώσιμη ανάπτυξη της Αυτοφροντίδας και να δημιουργεί προστιθέμενη αξία για τα μέλη του, τους πολίτες και τους φορείς υγείας/ επαγγελματίες υγείας.

Βιογραφικό του Δημήτρη Μωραΐτη

Ο Δημήτρης Μωραΐτης από το 2018 είναι Γενικός Διευθυντής της εταιρείας ΒΙΑΝ Α.Ε. του Ομίλου Γιαννακόπουλου, η οποία κατέχει την πρώτη θέση ανάμεσα στις ελληνικές και πολυεθνικές εταιρίες OTC στην Ελλάδα. Διαθέτει 25ετή εμπειρία στη φαρμακευτική αγορά, συμπεριλαμβανομένων συνταγογραφούμενων φαρμάκων, ΜΗΣΥΦΑ, ιατροτεχνολογικών, νοσοκομειακών και διαγνωστικών προϊόντων. Από το 1996 έχει διατελέσει διευθυντικό στέλεχος σε Marketing & Sales τόσο σε ελληνικές, όσο και σε πολυεθνικές εταιρίες.