Ελισάβετ Προδρόμου (Bristol Myers Squibb): Τα τρία βήματα για τη βιώσιμη φαρμακευτική πολιτική

«Η προσβασιμότητα, η διαθεσιμότητα και η προσιτή τιμή συνιστούν τη βάση πάνω στην οποία οφείλουμε η Πολιτεία και όλοι οι εταίροι να αναπτύξουμε την εθνική πολιτική φαρμάκου της επόμενης ημέρας προς όφελος των ασθενών και της Δημόσιας Υγείας», τόνισε η Ελισάβετ Προδρόμου στην ομιλία της με την οποία άνοιξε τις εργασίες του συνεδρίου «Health Innovation Conference». Η Γενική Διευθύντρια της Bristol Myers Squibb ανέπτυξε τις τρεις προϋποθέσεις που θα καταστήσουν βιώσιμη την πρόσβαση στη φαρμακευτική καινοτομία.

Το πρώτο βήμα απαιτεί τη σταδιακή αύξηση της δημόσιας χρηματοδότησης για το φάρμακο με κριτήρια τη σύγκλιση και τελικά την εξισορρόπηση της υπέρβασης (clawback και rebates) στα τρία κανάλια διάθεσης.

Σύμφωνα με το δεύτερο βήμα, τα συναρμόδια υπουργεία οφείλουν να αποκαταστήσουν τη στρέβλωση του «επενδυτικού clawback» και να αναθεωρήσουν τα κριτήρια βάσει των οποίων έχουν αποκλείσει στην πράξη τη μεγάλη πλειοψηφία των πολυεθνικών εταιρειών από το ευεργετικό μέτρο του συμψηφισμού clawback έναντι R&D επενδύσεων.

Και, τέλος, στο τρίτο βήμα απαιτείται επιτάχυνση στην εφαρμογή ψηφιακών εργαλείων που θα διασφαλίσουν τη βέλτιστη χρήση των πόρων.

«Ενόψει και μίας νέας κυβερνητικής τετραετίας, τα τρία παραπάνω βήματα μπορούν να αποτελέσουν μία απτή βάση ώστε η Πολιτεία να επιδείξει έμπρακτη συνυπευθυνότητα, να εγγυηθεί την έγκαιρη πρόσβαση των ασθενών σε καινοτόμες θεραπείες, και ταυτόχρονα να στείλει ένα θετικό μήνυμα στην αγορά ότι εισέρχεται πλέον σε ένα περιβάλλον προβλεψιμότητας με όρους πιο βιώσιμου επιχειρείν», υπογράμμισε η Ελισάβετ Προδρόμου.