Εφραίμ: 7η μέρα διασωληνωμένος ο ηγούμενος της Μονής Βατοπαιδίου

Συνολικά επτά ημέρες συνεχίζει να είναι διασωληνωμένος ο ηγούμενος Μονησ Βατοπεδίου, Εφραίμ στην μονάδα εντατικής θεραπείας στον Ευαγγελισμό, ωστόσο η κατάσταςή του είναι σταθερή χωρίς επιδείνωση.

Ο γέροντας Εφραίμ εισήχθη στον Ευαγγελισμό στις 28 Μαΐου σε πτέρυγα Covid και στις 30 Μαΐου κρίθηκε αναγκαία η μεταφορά του σε μονάδα αυξημένης φροντίδας.

Στις 4 Ιουνίου οι γιατροί έκριναν ότι έπρεπε να διασωληνωθεί λόγω των επιπλοκών που είχε ο οργανισμός τουεξαιτίας των υποκείμενων νοσημάτων του.

Παρά τις επιπλοκές που είχε ο οργανισμός του όμως, η κατάστασή του παραμένει σταθερή.