Κολχικίνη: Το φάρμακο για τον κορωνοϊό. Πότε και σε ποιους χορηγείται

Η Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων του Υπουργείου Υγείας, αποφάσισε ομόφωνα, έπειτα από αξιολόγηση των επιστημονικών δεδομένων που ανακοινώθηκαν, ότι η κολχικίνη θα ενταχθεί στο θεραπευτικό πρωτόκολλο για την αντιμετώπιση της νόσου COVID-19.

Σε σημείωμά του το υπουργείο υγείας αναφέρει ότι η κολχικίνη είναι ένα θεραπευτικό φάρμακο, το οποίο έχει δοκιμαστεί σε αρκετές παθήσεις και μειώνει τη φλεγμονώδη αντίδραση του οργανισμού.

Στην απόφαση αυτή συνετέλεσαν τα αποτελέσματα μεγάλης καναδικής μελέτης για τη χορήγηση κολχικίνης σε ασθενείς με COVID-19, η οποία ανακοινώθηκε χθες και υποδεικνύει σημαντικό όφελος, καθώς παρατηρήθηκε μείωση κατά 44% της θνητότητας, 25% της νοσηλείας και 50% της ανάγκης διασωλήνωσης.

Υπενθυμίζεται ότι η Ελλάδα, με τη μελέτη GRECO-19, ήταν πρωτοπόρα στη μελέτη της δράσης της κολχικίνης σε ασθενείς με COVID-19.

Η κολχικίνη θα χορηγείται υπό τη μορφή χαπιού, μετά από ιατρική εκτίμηση και συνταγογράφηση και, φυσικά, έπειτα από θετικό μοριακό τεστ.

Θεραπεία με κολχικίνη θα λαμβάνουν ασθενείς ηλικίας μεγαλύτερης των 60 ετών, ανεξαρτήτως εάν έχουν υποκείμενα νοσήματα, και ασθενείς ηλικίας 18-60 ετών με τουλάχιστον ένα υποκείμενο νόσημα ή πυρετό μεγαλύτερο από 38οC.

Η κολχικίνη θα χορηγείται μόνο με ιατρική συνταγή και παρακολούθηση και απαγορεύεται η ταυτόχρονη χρήση ερυθρομυκίνης, κλαριθρομυκίνης, αζιθρομυκίνης, κυκλοσπορίνης και βεραπαμίλης.