Κ. Παχής: Νέο συγκρότημα στο Κορωπί για την lasis Pharma


Η φαρμακοβιομηχανία lasis Pharma του κ. Κωνσταντίνου Παχή τρέχει πενταετές επενδυτικό- αναπτυξιακό πλάνο πολλαπλών σταδίων για τη δημιουργία νέων παραγωγικών εγκαταστάσεων και νέας υπερσύχρονης μονάδας έρευνας και ανάπτυξης στο Κορωπί σε έκταση 45.000 τ.μ. Σημειωτέον ότι η εταιρεία διαθέτει μονάδα παραγωγής στο Καματερό.

Η lasis Pharma δραστηριοποιείται στην παραγωγή, έρευνα και ανάπτυξη (τόσο μέσω των νέων φαρμακοτεχνικών μορφών όσο και μέσω νέων τρόπων χορήγησης των προϊόντων), εισαγωγή και εμπορία φαρμάκων, φαρμακευτικών ειδών και καλλυντικών προϊόντων. Βασικοί άξονες της στρατηγικής που ακολουθεί η εταιρεία είναι η επέκταση της παρουσίασης στο χώρο ΕΜΕΑ και η αύξηση του χαρτοφυλακίου φαρμακευτικών, medical devices και OTC προϊόντων της. Η εταιρεία είχε κύκλο εργασιών 16,9 εκατομμυρίων ευρώ το 2019 (14,83 εκατ. μετά το drawback).

Η αποστολή της ΙASIS PHARMA

• Σε καθημερινή βάση, η Διοίκηση της IASIS PHARMA σχεδιάζει και υλοποιεί τις επιχειρηματικές της κινήσεις, με κριτήρια από τον εταιρικό της πολιτισμό και χωρίς προσπάθειες εντυπωσιασμού.

• Έχοντας δημιουργήσει ένα «υγιές επιχειρηματικό κύτταρο», η Διοίκηση κατευθύνει την επιχείρηση με μεθοδικότητα ώστε να ανταποκρίνεται δυναμικά στις νέες προκλήσεις, αξιολογώντας και στη συνέχεια αξιοποιώντας τις νέες τάσεις και ευκαιρίες που παρουσιάζονται εμπρός της, συνδυάζοντας αρμονικά τη δημιουργικότητα των ανθρώπων της με την τεχνογνωσία και εμπειρία που έχει αποκτηθεί στους τομείς δραστηριότητάς της.

• Το εξαιρετικό εργασιακό της κλίμα, το οποίο στηρίζεται στο σεβασμό της ανθρώπινης αξιοπρέπειας, καθώς και η καθημερινή φροντίδα της επιχείρησης για την προστασία και ασφάλεια όλων των εργαζομένων, αποτελούν επίσης μέρος της αποστολής μας.

• Οι ευγενείς φιλοδοξίες μας είναι να προσφέρουμε άριστης ποιότητας και καινοτομίας φάρμακα – προϊόντα προς όφελος των ασθενών – χρηστών, θέτοντας στόχο την κορυφή της πυραμίδας της ελληνικής φαρμακοβιομηχανίας και αντιπροσωπεύοντας επάξια την ελληνική φαρμακοβιομηχανία σε διεθνές επίπεδο.