Σοβαρό πρόβλημα πρόσβασης σε καινοτόμες θεραπείες για τους ασθενείς στην Ελλάδα

Την ανάγκη για άμεσες αλλά και μακροπρόθεσμες τομές στην πολιτική υγείας στο πλαίσιο ενός νέου πλαισίου συνεργασίας μεταξύ κυβέρνησης και βιομηχανίας με στόχο την διασφάλιση της πρόσβασης των ασθενών στην Ελλάδα σε καινοτόμες θεραπείες που σώζουν ζωές υπογράμμισε ο Christian Rodseth, Αντιπρόεδρος του PhARMA Innovation Forum Greece (PIF) μιλώντας στο 8ο ετήσιο Συνέδριο της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καρκίνου (ΕΛΛΟΚ) με τίτλο «Ο άνθρωπος στο επίκεντρο. Συνδημιουργώντας το πλαίσιο».

Οι υποχρεωτικές επιστροφές ξεπερνούν το 80%

Ο κ. Rodseth στάθηκε στην ανθρώπινη διάσταση του γεγονότος ότι οι ασθενείς στην Ελλάδα, αντιμετωπίζουν σοβαρό κίνδυνο πρόσβασης σε θεραπείες που σώζουν ζωές εξαιτίας του ύψους των υποχρεωτικών επιστροφών που αναμένεται με τα σημερινά δεδομένα να ξεπεράσει μέσα στο 2024 σε ορισμένες θεραπευτικές περιοχές το 80%.

«Είναι εντυπωσιακό το γεγονός ότι η καινοτομία ουσιαστικά τιμωρείται με ολοένα αυξανόμενες επιστροφές, με αποτέλεσμα να μένουμε πίσω από τον Ευρωπαϊκό μέσο όρο σχετικά με την πρόσβαση των ασθενών σε καινοτόμες θεραπείες», επισήμανε, συμπληρώνοντας: «Το περιβάλλον αυτό είναι ασφυκτικό για τις εταιρείες που εκπροσωπούν την καινοτομία. Το γεγονός όμως ότι συνεχίζουμε να προμηθεύουμε το σύστημα με φάρμακα δείχνει ότι είμαστε 100% αφοσιωμένοι στην πρόσβαση των ασθενών σε θεραπείες και στην ταυτόχρονη υποστήριξη της Ελληνικής οικονομίας».

Αναγκαίο ένα νέο πλαίσιο συνεργασίας κυβέρνησης-φαρμακοβιομηχανίας

Ο Αντιπρόεδρος του PIF εξήρε την αποτελεσματικότητα της κυβέρνησης στη διαχείριση των οικονομικών της χώρας που επέφερε πλεονάσματα, ενώ αντίστοιχα επισήμανε για τον νέο Υπουργό Υγείας: «Είναι ενθαρρυντικό ότι ο νέος Υπουργός Υγείας δείχνει πρόθυμος να αλλάξει πράγματα και να μπει σε ουσιαστικό διάλογο. Δείχνει κάποιον που είναι προσανατολισμένος στο να λύσει τα προβλήματα που υπάρχουν».

Καταλήγοντας ο κ. Rodseth τόνισε πως το PIF καταθέτει τις προτάσεις του με βραχυπρόθεσμο στόχο να χτίσει πάνω στο θετικό πλαίσιο που υπάρχει αυτήν τη στιγμή, επισημαίνοντας πως είναι ανάγκη άμεσα να αντιμετωπιστεί το ζήτημα του clawback με την επιβολή ανώτατου ορίου τουλάχιστον στο 50%, αλλά και να ενισχυθούν τα κίνητρα για την αύξηση της επένδυσης στις κλινικές μελέτες.

Μακροπρόθεσμα, ανάδειξε την ανάγκη χάραξης ενός πολυετούς πλαισίου συνεργασίας μεταξύ κυβέρνησης και βιομηχανίας:

«Αυτό το πλαίσιο θα πρέπει να βασίζεται στις αρχές της δικαιοσύνης, με την αποδοχή της συν-υπευθυνότητας του κράτους για τη φαρμακευτική δαπάνη, της προβλεψιμότητας, ώστε να μπορούμε να επενδύσουμε μακροπρόθεσμα, και να υποστηρίζουμε τις πρωτοβουλίες της κυβέρνησης για την προσέλκυση της καινοτομίας, και της υπευθυνότητας, υπό την έννοια ότι εφόσον επιθυμούμε να φέρουμε την καινοτομία, θα πρέπει να αναλάβουμε και την ευθύνη να βρούμε πόρους για αυτήν».