Η φαρμακευτική πολιτική της κυβέρνησης

Τη λήψη μέτρων για την επιστημονικά ενδεδειγμένη χρήση αποτελεσματικών φαρμάκων ανακοίνωσε από το βήμα της βουλής ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης. Ο νέος υπουργός Υγείας εστίασε στη βούληση για ισότιμη πρόσβαση όλων των πολιτών στα κατάλληλα φάρμακα, χωρίς να παραβλέπει την ανάγκη για τόνωση της ανταγωνιστικότητας και την προσέλκυση νέων επενδύσεων στην αγορά του φαρμάκου.

«Εξασφαλίζουμε την πρόσβαση στις πιο σύγχρονες θεραπείες για όλους τους ασθενείς, ενισχύουμε τις επενδυτικές πρωτοβουλίες της εγχώριας φαρμακοβιομηχανίας για αύξηση της εγχώριας παραγωγής έρευνας και ανάπτυξης», ανέφερε ο υπουργός και πρόσθεσε: «οι στόχοι της εθνικής πολιτικής για το φάρμακο θα πρέπει να συμβαδίζουν με τους ευρύτερους στόχους του συστήματος υγείας και να προάγουν την αποτελεσματικότητα, αποδοτικότητα, βιωσιμότητα και ισότητα στην πρόσβαση φαρμάκων για την βελτίωση της υγείας όλου του πληθυσμού. Αυτό χρειάζεται από την άλλη πλευρά, εξισορρόπηση των προϋπολογισμών της υγειονομικής περίθαλψης όσον αφορά τον έλεγχο των δαπανών, το κόστος των φαρμάκων για την αποδοτικότητα του συστήματος και την πρόσβαση σε νέα καινοτόμα φάρμακα. Παράλληλα θα χρειαστούν βιομηχανικοί στόχοι για τόνωση της ανταγωνιστικότητας και της παραγωγικότητας, της εγχώριας φαρμακοβιομηχανίας, καθώς και προσέλκυση επενδύσεων από το εξωτερικό. Εφαρμόζουμε δράσεις διασφάλισης της κλινικής και οικονομικής αποδοτικότητας, καθώς και της κοινωνικής δικαιοσύνης».