Τα τρία χαρακτηριστικά των εμβολίων

Τις βασικές ιδιότητες των εμβολίων ανάδειξε η πρόεδρος της Εθνικής Επιτροπής Εμβολιασμών, Μαρία Θεοδωρίδου. Στην επίσημη ενημέρωση, η Ομότιμη Καθηγήτρια Παιδιατρικής θέλησε να υπογραμμίσει τα χαρακτηριστικά, για να βοηθήσει τους πολίτες να κατανοήσουν τι ακριβώς συμβαίνει με τους εμβολιασμούς.

«Ο έλεγχος της ανοσογονικότητάς τους, δηλαδή η ικανότητά τους να παρέχουν εξουδετερωτικά αντισώματα, η αποτελεσματικότητα των εμβολίων, δηλαδή η ικανότητα να προστατεύουν το άτομο που εμβολιάζεται από την έκθεση στη νόσο και τρίτον η ασφάλεια, δηλαδή η προστασία από σοβαρές ανεπιθύμητες ενέργειες.

» Υπενθυμίζεται ότι στις κλινικές μελέτες, που ελέγχονται αυτά τα τρία στοιχεία που ανέφερα, ο αριθμός των συμμετεχόντων ατόμων είναι 30.000-40.000 ανά κλινική μελέτη.

» Τα εμβόλια έχουν το εξής χαρακτηριστικό, ότι η παρακολούθηση για πιθανές ανεπιθύμητες ενέργειες συνεχίζεται και μετά την έναρξη της εφαρμογής τους, ούτως ώστε να μπορέσει να ανιχνευθεί και η σπάνια ανεπιθύμητη ενέργεια, μία σπάνια επιπλοκή που είναι της τάξεως του 1/1.000.000

» Σε κάθε χώρα, ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων και ο Τομέας της Φαρμακοεπαγρύπνησης καταγράφει όλα τα περιστατικά τα οποία του αναφέρονται κατά την διάρκεια ενός εμβολιασμού και όλα αυτά τα περιστατικά υφίστανται έναν ενδελεχή έλεγχο για να εξαχθεί ένα συμπέρασμα, εάν συνδέεται η αναφερόμενη ανεπιθύμητη ενέργεια με τον εμβολιασμό.

» Στις πρώτες πληθυσμιακές ομάδες στη χώρα μας που ορίστηκε να αρχίσει ο εμβολιασμός, εκτός των υγειονομικών, είναι τα ηλικιωμένα άτομα τα οποία ζουν σε δομές – και ήδη ο εμβολιασμός αυτός έχει σχεδόν ολοκληρωθεί – αλλά και τα άτομα ηλικίας άνω των 85 ετών. Υπενθυμίζω ότι το κριτήριο της επιλογής αυτής της ηλικίας είναι ο πολύ αυξημένος κίνδυνος σαφώς και ακόμη και υπερδεκαπλάσιος από άλλες ομάδες ηλικιών για θνητότητα από τη λοίμωξη από τον κορονοϊό», ανέφερε η Θεοδωρίδου.